Vedlejší věty - typy

Vedlejší věta podmětná

  Vyjadřuje podmět věty řídící.

  Spojovací výrazy   
 • vztažná zájmena kdo, co,            spojky aby, abys, že ...
  Otázky pro rozpoznání:
 • 1. pádová otázka - Kdo? Co, Jaká věc?
  Příklad   
 •   Je nutné, aby splnil podmínky.                  

 •    Kdo chce být úspěšný, musí pilně pracovat.

Je nutné, aby splnil podmínky.

 • Kdo chce být úspěšný, musí pilně pracovat.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vedlejší věta předmětná

   Vyjadřuje předmět věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • že, aby, jak, kdo, co
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Pádové otázky, kromě 1. pádu. Koho, co? Jakou věc?
   Příklad   
  •     Nevěděl, jak by se zavděčil.                 


           
      

   Vedlejší věta přívlastková

   Vyjadřuje přívlastek podstatného jména ve větě řídící. (Rozvíjí jedno slovo ve VH.)

   Spojovací výrazy   
  • co, čí, jaký, jenž, kdo, který, kde, kudy, kam, kdy, odkud, aby, zda, že
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Jaký? Který? Čí?
   Příklad   
  •     Vypůjčil si knihy, které se mu velmi líbily.                 

           
           
      

   Vedlejší věta doplňková

   Vyjadřuje doplněk věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • jak
   Pomůcka pro rozpoznání:   
  • Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní.
   Příklad   
  •     Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje.                 

          
           
      

   Vedlejší věta příslovečná místní

   Vyjadřuje příslovečné určení místa věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • kam, kde, kudy, odkud
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Kam? Kde, Kudy? Odkud?
   Příklad   
  •     Přijel tam, kde měl spoustu známých.                 

        
           
      

   Vedlejší věta příslovečná časová

   Vyjadřuje příslovečné určení času věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • až, dokud, dříve než, jakmile, když, sotvaže, než, zatímco
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Dokdy? Odkdy? Kdy?
   Příklad   
  •     Přišla jsem, právě když odcházela domů. (Kdy jsem přišla?) -> právě když odcházela domů                

       
           
      

   Vedlejší věta příslovečná způsobová

   Vyjadřuje příslovečné určení způsobu věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • aby, jak, čím - tím, jako, jak - tak, pokud, více - než, tak - že
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Jak? Jakým způsobem?
   Příklad   
  •     Okolnosti se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nich nepřál. (Jak se vyvíjely?) -> jak si nikdo nepřál              

         
           
      

   Vedlejší věta příslovečná měrová

   Vyjadřuje příslovečné určení míry věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • až, co, že
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Jak moc? Jak hodně? Jak málo? Do jaké míry?
   Příklad   
  •     Bylo tam takové horko, až jsme se potili.                 

          
           
      

   Vedlejší věta příslovečná příčinná

   Vyjadřuje příčinu obsahu věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • poněvadž, protože, že
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Proč? Z jaké příčiny? Z jakého důvodu?
   Příklad   
  •     Autobus nepřijel, protože bylo náledí.                 

  • Protože měl dobrou kondici, závod s přehledem vyhrál.
             (Proč, z jakého důvodu vyhrál závod?) -> protože měl dobrou kondici             

         
           
      

   Vedlejší věta příslovečná účelová

   Vyjadřuje okolnost, ke které směřuje jednání ve větě řídící.

   Spojovací výrazy   
  • aby, abych, ať
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Proč? Za jakým účelem?
   Příklad   
  •     Odpoledne se pilně učil, aby dostal jedničku.                 

       
           
      

   Vedlejší věta příslovečná podmínková

   Vyjadřuje podmínku, při které má nastat děj věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • jestliže, když, kdyby, -li
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Za jaké podmínky?
   Příklad   
  • Kdyby nepršelo, mohli jsme mít táborák.                  

              
           
      

   Vedlejší věta příslovečná přípustková

   Význam věty vedlejší je v rozporu s významem věty řídící.

   Spojovací výrazy   
  • ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže, třebas
   Otázky pro rozpoznání:   
  • Navzdory čemu? I přes co? I v kterém případě?
   Příklad   
  • Přestože se necítil nejlépe, závody vyhrál. 

  https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Souveti/Druhy-vedlejsich-vet-help.html#vedlejsi-veta-podmetna

 • (Výukový program Diktátor)