Literární směry- tahák pro zoufalce

Baroko- BŮH, kult Panny Marie, v textu jsou PROTIKLADY- např. nebo - peklo, smrtelník- nesmrtelnost, velký Bůh- malý člověk

renesance- vzorem je antika, oslava pozemského života,

klasicismus- vyzdvihuje nutnost společenského řádu, morálky, střídmost,kázeň, rozum

preromantismus, romantismus- zdůrazňuje cit a vášeň, (historie, tajemné hrady, půlnoc, příroda, záhada,vyděděnci, cikáni, volnost)

realismus- skutečnost, vybírá si typ, autor se neúčastní děje, sleduje to s nadhledem

naturalismus- soustředí se na detaily, osoby na okraji společnosti, bídu, smrt, alkohol

impresionismus- popisuje emoce a nálady, snaží se zachytit prchavý okamžik

symbolismus- řeč symbolů, obrazných prostředků, nepojmenovává přímo, srdce=láska,

dekadence- úpadek, krásu hledá v ošklivosti, např. ukazuje své milé zdechlinu na procházce