Zachraň život!

11.11.2019 18:09

Když jsem shlédl přednášku o dárcovství kostní dřeně, neměl jsem pocit, že vše bylo řečeno správně a dostatečně vysvětleno. Proto jsem se rozhodl napsat toto krátké pojednání. Kostní dřeň je životně důležitý atribut, bez kterého člověk nemůže žít. Proč se vůbec kostní dřeň transplantuje? Je důležitá pro podporu těla při léčení rakoviny krve, zhoubných nádorů, poruchy krvetvorby a dalších. Tudíž, pokud by se nenašel dárce pro člověka, který je takto nemocný, s velkou pravděpodobností by nepřežil.

 

Chtěl bych vyvrátit a upřesnit pár věcí, které se darování kostní dřeně týkají:

  • Pokud se rozhodnete, že byste chtěli darovat kostní dřeň, přijdete na zápis do registru kostní dřeně, zde vám podle slin nebo z krve zjistí typ vašich krvetvorných buněk a tím pro vás vše končí.
  • Pravděpodobnost, že byste za celý svůj život byli vybráni pro darování je velice malá. Právě proto je potřeba, aby co nejvíce lidí bylo ochotno zapsat se do registru a pomoci těm, kteří s čekají - umírají.
  • Pokud byste byli vybráni, budete informováni pomocí SMS nebo mailu. Vše záleží primárně na vás. Kdyby se vám nehodilo datum, který vám nabídli, můžete si ho sami určit.
  • Transplantace nebolí!
  • Samotná transplantace probíhá v nemocnici v Plzni - vše vám je hrazeno. Z pravidla dárci v nemocnici stráví 3 dny (při odběru z pánve) - placené volno. Poté mohou jet domů.
    Odběr kostní dřeně probíhá buď z pánevní kosti nebo z krve - dnes velice časté (to znamená, že ležíte v posteli, díváte se na televizi a pomocí separátoru se vám z krve odsávají kmenové buňky a zpět do těla přichází krev bez nich) odebírání trvá asi 4 hodiny, poté může dárce domů.
    Pro vás to není nijak nebezpečné, buňky se do týdne opět obnoví.

Čím více nás v registru bude, tím větší šance bude zachránit životy lidí, kteří si tyto problémy nevybrali a musí se s nimi poprat.

Přikládám odkaz na Český registr kostní dřeně, kde najdete více informací: www.kostnidren.cz/darci/

Doufám, že jsem alespoň trochu nastínil problematiku dárcovství kostní dřeně, a že mnoho z vás se přidá do registru a třeba právě vy budete ti, kteří zachrání nějaký lidský život.
 

Tomáš Bellay, 4. G