Zabezpečovací systémy inteligentních budov

01.12.2015 03:19


Od školního roku 2015/16 se naši elektrikáři vzdělávají v oboru se zaměřeném na zabezpečovací systémy inteligentních budov. Výuka probíhá v nové laboratoři D 202.

Mají zde k dispozici reálná zapojení různých zabezpečovacích systémů, se kterými se postupně seznamují. Jde zejména o:

-kamerové systémy (close circuit television: CCTV)

- zabezpečení proti vloupání (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy:  PZTS) 

-elektrickou požární signalizaci (EPS)

Takže jde o tak trochu o hru "na četníky a zloděje", kterou všichni známe odmala....
tentokrát ale v profesionálním hávu. Naši elektronici jsou nyní na té "správné" straně a doufám, že tam také zůstanou !
Na panelech a sestavách  se žáci seznamují se základními vlastnostmi systémů, jejich zapojením, funkcemi a možnostmi ústředen, detektorů, čidel, kamer i čteček vstupních systémů. Učí se je nejen ovládat, ale i naprogramovat, nastavit parametry nebo komunikovat s nimi na dálku přes PC, LAN nebo internet. Připravujeme i mobilní řešení na chytrých telefonech a WiFi. V látce je i seznámení s aplikačními a nadstavbovými grafickými software, které pak umožní i vytváření inteligentních budov.

Pokud tedy je po škole slyšet občas houkání nebo bzučáky, pak je to z nové laboratoře.
Aby někoho nenapadlo odnést si domů nějaký zajímavý kousek sestavy, čidlo nebo kameru, systémy jsou ve stavu, kdy se hlídají samy, a navíc je střeží i kamera školního systému CCTV .  Informace o tom je již ve vstupu do laboratoře.


Toto volitelné zaměření je i součástí naší odborné maturity. Spolu s automatizační technikou vytváří předpoklad pro budování systémů inteligentních budov. 

Lze konstatovat, že nové zaměření bude zřejmě atraktivním oborem, který umožní najít zajímavé zaměstnání po maturitě, a to takřka kdekoliv. Stejně tak může být toto zaměření startem ke studiu na vysoké škole ve stejném oboru. To nejen například na VUT v Brně či ČVUT v Praze, ale i přímo ve Zlíně na UTB , třeba na katedře aplikované informatiky.

Na závěr ještě možná zmínka o pojmu "inteligentní budova" . Jjde o budovu vybavenou elektroinstalacemi a elektronikou tak, aby spolu jednotlivé systémy  vzájemně komunikovaly, čímž se zajistí ekonomické a komfortní využití budovy.
Přeloženo do češtiny jde například o to,  aby nebyla otevřená okna,   když se topí,  aby se nesvítilo zbytečně elektrickým osvětlením, když svítí sluníčko a podobně.


Panely do učebny vyráběli naši studenti.


Článek nám poslal pan Ing. Mazal.