Vzpomínka

19.02.2016 04:11

Před časem jsem Vám slíbil nějakou vzpomínku na paní Talákovou, která by se mohla vyjímat v současném časopisu. Dlouho (až nebezpečně dlouho) jsem přemýšlel, co všechno psát. Nakonec jsem se rozhodl, že zařadím především  výlet po krásách Zlínského kraje, který organizovala. Ač se to zdá neuvěřitelné, nejmladší tehdejší účastníci jsou dnes už těsně před maturitou. A tak téměř nehrozí, že by pro žácké čtenářstvo bylo téma cesty přes Brod a Luhačovice známé. V příloze posílám stránky z Baťáku, které se v květnu 2013 naší cestě věnovaly.

VZPOMÍNKA

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. A každá změna je k horšímu. Byť mohou znít úvodní věty sebevíc pesimisticky, pravý optimista (kterým nejsem) si v nich patrně to své najde.


 Před časem jsem obdržel velmi smutnou zprávu. Taková přichází tak jednou za 5 let - a člověk by se bez ní obešel. Nikdy už se nesetkám s paní Talákovou.

Kým pro mě byla? A kým byla pro mé spolužáky?


 Hlava školního časopisu Baťák. Ještě takového, který si mohl o webové prezentaci nechat jen zdát. Takového, do něhož jsem každé dva měsíce hledal vhodné fotografie. A také takového, který jsem převzal od mnohem vyspělejší redakce - té (v jejímž čele stála Irenka Jurčíková) jsem vděčný dodnes.


 Paní učitelka v hodinách českého jazyka. A také v kroužcích tvořivého psaní. Spravedlivá? Troufám si říct, že velmi!


Člověk, který rád vyšel vstříc.

Co jsme společně plánovali:

Jedna z plánovaných akcí skončila jen ve stádiu návrhu - mohli jsme vyrazit na rakousko-německé pomezí, objevovat okolí Salzburgu i Mnichova. A že to nevyšlo? Nabízených míst na zájezdech bylo více než zájemců...


Jiná věc se však vydařila. V květnu 2013 jsme se vydali na poznávací cestu, během níž jsme se zastavili třeba na Velehradě, v Uherském Hradišti nebo v Luhačovicích. Tehdejší 1. G se teď chystá na maturitu, tehdy 2. G už průmyslovku nenavštěvuje. Chcete vědět, jak se nám na výpravě dařilo? Zhlédněte tedy archivní materiály časopisu Baťák, které světlo světa spatřily v posledním čísle školního roku 2012 / 2013...


 Vzpomínejme prosím  v dobrém! 

 Michal Řihák


Literární exkurze tříd technického lycea


V úterý 7. května 2013  se 46 žáků tříd 1. G a 2. G vydalo na literární exkurzi po krásách Zlínského kraje. Cesta začala v osm hodin ráno ve Zlíně.

Autobus nás zavezl do Starého Města, kde jsme navštívili Památník Velké Moravy. Jeho provoz zajišťuje Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Modernizace byla provedena v letech 2008 a 2009 a nově expozici doplňuje úvodní film režiséra Rudolfa Chudoby.

Další zastávkou pro nás byl Velehrad, kde jsme si prohlédli hlavní dominantu - baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, jejíž okolí prochází významnou rekonstrukcí.

Během exkurze  jsme nevynechali ani Uherské Hradiště, okresní město s památkovou zónou. Tam jsme si dopřáli i oběd a následně vyjeli směrem na východ.

V Uherském Brodě jsme nemohli vynechat Muzeum Jana Amose Komenského, které sídlí v objektu bývalého městského opevnění. Následovalo zastavení v Luhačovicích s procházkou po kolonádě a cesta zpět do Zlína.

Právě během zpáteční jízdy jsme položili "cestujícím" několik dotazů, bychom věděli, jak se jim exkurze zamlouvala.

Která část exkurze se Ti nejvíce zamlouvala?

1. Památník Velké Moravy

2. Muzeum Jana Amose Komenského 3. Uherské Hradiště

4. Muzeum Jana Amose Komenského

5. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

6. Vykopávky v Památníku Velké Moravy

Vzal bys třeba někoho z rodiny na některé z navštívených míst?

Odpovědi:

1. Tak určitě bych je tam vzal!

2. Vzal bych sestru, bude se o Komenském učit.

3. Ne.

4. Ne.

5. Ano, vzal - do Muzea Jana Amose Komenského

6. Ano.

7. Ne.

I letos proběhne na začátku července na Velehradě slavnost Dnů lidí dobré vůle. Plánuješ se zúčastnit? Odpovědi všech odpovídajících zněly ne.

Je Ti snad líto, že jsme některé zajímavosti během cesty vynechali /obce Modrá, Jalubí apod./?

1. Ani ne, stačilo to.

2. Ani ne.

3. Ne.

4. Ne.

5. Ne, už jsem zde byl.

6. Ano, archeoskanzen v Modré.

7. Ne.

Škola pořádá pravidelně zájezdy do Belgie, Itálie nebo Velké Británie. Měly by se, dle Tvého názoru, častěji konat i takovéto krátké exkurze - s poznáním Zlínského kraje či jiných částí Moravy?

Odpovědi všech odpovídajících zněly ano. Jediný  argument proti vypadal takto: ... protože bychom měli lépe znát oblast, ze které pocházíme.


Fotky a text: Michal Řihák


=======================================================================================================================

Poznámka redakce: Archivní text se nám nepodařilo zveřejnit ve staré úpravě. Tu najdete na stránkách školy v archivu časopisu.