Výuková centra progresivních technologií

09.02.2015 21:24

 

Od prvního března 2012 do 31. ledna 2015 proběhla na naší škole realizace projektu.

Na projektu spolupracovaly dvě střední školy, SPŠ Uherský Brod a SPŠ Zlín.

Hlavním cílem projektu bylo zavést v technických oborech obou škol nové formy výuky, které se opíraly o dvě specializovaná výuková a prezentační pracoviště (3D skener a 3D tiskárna při SPŠ Zlín a robotizované svařovací pracoviště při SPŠ Uherský Brod). Tato moderně vybavená pracoviště vyučovala, prezentovala a popularizovala využívání špičkových technologií v současném světě vědy a techniky. Specifickým a nadstandardním rysem spolupráce obou škol byly vzájemné výměnné krátkodobé stáže.

3D tiskárna

Program byl určen oborům: strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika a technické lyceum na SPŠ Zlín  a oborům strojírenství, technické lyceum, strojní mechanik, karosář, nástrojař, mechanik elektronik a
obráběč kovů  na SPŠ Uherský Brod.

Scanner

Proběhla řada exkurzí, seminářů a přednášek, při kterých se  využívaly zejména prezentace v programu
PowerPoint, instruktážní filmy a praktické ukázky fungování jednotlivých výukových a prezentačních center.

Jak jsme pracovali:

Poznámky k obrázkům - Vít Mlýnek

Na objekt jsme umístili body z papíru. Ty nám určují polohu pro skenování. Přístroj pak rozpozná tvar předmětu a jeho velikost.

 

Body se nám následně promítly do počítače.

3D tiskárna s hrubým výrobkem - stačí vytáhnout a ofouknout...

A máme výsledek:

V rámci projektu byly vytvořeny metodiky a skripta, prezentace PowerPoint, modely pro 3D skenování, vzorové programy na programování svářecího robota, krátké instruktážní filmy, informační brožury k výukovým centrům včetně jejich E-learningových platforem. Pro krátkodobé jednodenní stáže žáků byly připraveny zjednodušené verze těchto materiálů. Součástí projektu byly též soutěže pro žáky oboru strojírenství.

 Realizace projektu umožní zkvalitnit vzdělávání na obou školách a naplní i jeho dílčí cíle, mezi které lze zahrnout podporu vzdělávání v technických oborech, začlenění progresivních technologií z oblasti vědy a výzkumu do vzdělávací praxe, zavádění moderních forem výuky a v neposlední řadě též rozvoj spolupráce mezi středními i základními školami Zlínského kraje.

Skener s popisem

Zároveň je nutné dodat, že realizace tohoto projektu umožnilo propojení stávajícího i nového vybavení na obou školách a vytvořilo jedinečná výuková a prezentační centra, která zahrnují pracoviště 3D skenování, 3D tiskárnu Rapid Prototyping a robotizované automatické svařovací pracoviště. Tato centra umožnila žákům i odborným učitelům obou škol vzájemně se seznámit formou krátkodobých stáží na partnerské škole s takovými technologiemi, které na vlastní škole nemají. Žáci SPŠ Zlín jsou v předmětu praxe seznamováni pouze se základními svařovacími technologiemi (svařování plamenem, elektrickým obloukem, elektrické bodové svařování a svařování plastů). Naopak žáci SPŠ Uherský Brod mohli rozšířit své vědomosti a dovednosti o fungování a praktické využívání 3D skeneru a 3D tiskárny.

Obě centra byla navíc prezentována široké cílové skupině žáků základních škol Zlínského kraje, což zajisté přispělo ke zvýšení atraktivity odborného vzdělání v očích odborné i laické veřejnosti.

Autor textu:  Mgr.Zdeněk Juříček, vedoucí projektu

 

SOUTĚŽ

3D SKENOVÁNÍ A 3D TISK  pro žáky oboru Strojírenství a Technické lyceum SPŠ Zlín

Pohled účastníka soutěže:

Od pana učitele Žáčka, který nás ve druhém ročníku učil praxi, jsme dostali zadání soutěže. Úkolem bylo vytvořit a poté i vyrobit podle vlastního vkusu nějakou originální věc, předmět, model čehokoli, co nás napadlo. Protože jsem  fotbalista a navíc i vášnivý fanoušek fotbalu, okamžitě mě napadlo vytvořit znak mého oblíbeného týmu. Je to FC Barcelona.

Jejich logo jsem znal prakticky zpaměti. Načtrtnul jsem logo v počítači v programu AutoCad Inventor. Následně jsem ho přeposlal do 3D tiskárny. Netrvalo to dlouho a výsledný produkt byl na světě.

Logo se mi povedlo tak dobře, že jsem to sám ani nečekal. Po nějaké době jsem se dozvěděl, že jsem v soutěži obsadil druhé místo, což byla pro mne taková třešnička na dortu!

Vít Mlýnek, 3.B


Zpráva o soutěži

Tato soutěž byla organizována pro žáky druhých až čtvrtých ročníků oboru Strojírenství a Technické lyceum, kteří prošli pilotní výukou ve druhém pololetí školního roku 2013/2014. V průběhu měsíce května 2014 připravili odborní řešitelé projektu soutěž po stránce odborné i obsahové - stanovili parametry soutěžních modelů, vytvořili různé varianty soutěžních zadání (příklady, modely, pracovní postupy apod.) a určili způsoby a kritéria hodnocení výsledků práce soutěžících. Zároveň byly žákům podávány informace o konání soutěže v rámci odborných předmětů, prostřednictvím relace ve školním rozhlase i zprávou na webových stránkách školy.

Prášek, se kterým jsme pracovali poté přesejeme přes sítko jako mouku, aby byl znovu hladký a mohl se znovu použít.

 

Vlastní soutěž byla zahájena první červnový týden, kdy se zájemci z řad našich žáků seznámili s podmínkami soutěže, zvolili si některý z nabízených modelů či přišli iniciativně s vlastním návrhem a naplánovali si s pomocí učitelů odborných předmětů oboru Strojírenství nejvhodnější pracovní postup. Poté již následovalo období vlastní tvůrčí činnosti, na jejímž konci bylo vytvoření jednotlivých 3D modelů a jejich vytisknutí na 3D tiskárně Rapid Prototyping.

Výsledný produkt - a můžete hrát šachy

Soutěž byla ukončena dne 18. června 2014. K hodnocení bylo předáno 11 vytvořených modelů. Odborná komise ve složení Ing. Nesvadbová, Ing. Kosař a Ing. Zlámalík posoudila všechny modely a vyhlásila následující pořadí:

1. místo -    Tomáš Lilák 3.A                                   4. místo -    Martin Šmeidler 4.A

2. místo -    Vít Mlýnek 2.B                                      5. místo -    David Sladkowski 2.B

3. místo -    Ivo Krajcar 4.A

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 23. června 2014. Soutěžící, kteří se umístili na prvních 5 místech, obdrželi věcné dary.

Fotografie a text o soutěži nám dodal Ing.Kosař.

Více: https://www.spszl.cz/modules/wfchannel8/index.php?pagenum=9