Výstava našeho absolventa!

21.09.2015 22:17

Ing. Roman Žák

Narozen: 6. prosince 1983

POZVÁNKA

Běžte se podívat na výstavu obrazů našeho absolventa, pana Romana Žáka. Je to muž, který je tělesně handicapován, upoután na vozík, přesto je inspirací pro mnoho ostatních zdravých lidí, dokáže rozdávat radost svým blízkým, osobám ve svém okolí. Je činorodý a zvládá různorodé aktivity. Je to člověk, který si zaslouží obdiv.Výstava se koná v prostorách Alternativy ve Zlíně. Prostřednictvím svých obrazů se pan Roman Žák vyrovnává se světem kolem sebe. Není to jeho první výstava, některé obrázky jsme už viděli v roce 2012 v galerii na radnici ve Zlíně, poprve vystavoval v Olomouci v roce 2009.

Fotografie jsou z vernisáže, kde vystoupili i primátor města Zlína, pan doktor Adámek,  Romanova učitelka a malířka, paní Čančíková, jeho blízcí a přátelé a krásně zazpívala studentka konzervatoře v Kroměříži. Sestra autora připravila poutavou prezentaci o dětství a způsobu tvorby bratra. Byly to zvláštní chvíle plné emocí a radosti.

Do školy chodil na první stupeň  do třídy pro děti s více vadami, druhý stupeň absolvoval na 9. ZŠ ve Zlíně. Na naší škole  studoval ekonomické lyceum. Po studiu na Střední průmyslové škole Zlín se přihlásil na Univerzitu Tomáše Bati. Fakultu aplikované informatiky úspěšně ukončil v roce 2011. Zde  pokračuje doktorským studiem. Tématem jeho doktorské práce je Řizení  systémů pomocí aktivizace mozkových center.Pracuje na pozici IT specialista /Web Developer.

Již od dětských let je jeho největším koníčkem desková hra Česká dáma.Od roku 2009 se účastní různých reálných turnajů a je mezi 30
nejlepšími hráči v národním celé ČR.

Je vedoucím Šachového klubu Zlínských aplikovaných sportů. Je dlouholetým členem humanitárního sdružení HANDICAP? a klientem Městského
stacionáře pro zdravotně postižené KLUBíčko ve Zlíně.