Úvod pro podzim

14.10.2019 21:22

Vážení čtenáři,
vítám Vás nad stránkami školního časopisu Střední průmyslové školy ve Zlíně.

Činím tak se značnou dávkou nostalgie… Úkolu připravit pro Vás podzimní úvodník jsem se zhostil i v minulém roce, kdy jsme si navíc společně připomínali stoleté výročí naší republiky. Je však bohužel téměř jisté, že v příštím roce už stejnou příležitost promlouvat k Vám mít nebudu. Bude-li ke mně osud milostivý, budu již podzim 2020 trávit jako student Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Dost však už bylo sentimentu, i když v duchu vzpomínek ještě chvíli zůstaneme. A budou to vzpomínky na prázdniny, které každý trávil dle svého: někdo sportem, někdo prací, někdo zase cestováním. Zavítáme však i do období před nimi, kdy probíhalo velké přetváření učebny známé (mezi námi pamětníky) jako A110 do dnešní jedinečné a velmi oblíbené Blue Room.

 

Vážení čtenáři, přeji vám nejen jménem svým, ale i za celou redakční radu školního časopisu Baťák co nejpříjemnější prožití letošního podzimu.

Dominik Řihák, 4. G

 

Ačkoliv je podzim předzvěstí konce roku, neznamená to, že musí přinášet jen temno a chumry. Svými bnarvami dokáže být neuvěřitelně živý a hravý. Tak se nebojte a vyražte si jej užít!