Studentské firmy

12.12.2015 19:35

Nejdříve bych Vám chtěla naši studentskou firmu představit. Založení firmy se datuje do září školního roku 2015 a nese název YouCom, což vychází ze slovního spojení Young Company, v překladu tedy mladá společnost.

Tento projekt vznikl za účelem naučit se reálně podnikat. Začali jsme pracovat v rámci předmětu aplikované ekonomie pod vedením paní učitelky Ing. Marie Vítkové.  Celou strukturu společnosti  tvoří 12 studentů, tedy polovina třídy 3. H Střední průmyslové školy Zlín. Všichni členové se aktivně podílejí na programu firmy a snaží se o co největší prosperitu, a to je nejdůležitější věc.

Do našeho firemního portfolia bychom si mohli zapsat už spoustu nápadů, které se nám povedlo úspěšně
zrealizovat a zorganizovat. Jmenovitě jsem patří pořádání Halloweenské párty v klubu Fenix, výroba a prodej dušičkových věnců na trhu Pod Kaštany, stánek s občerstvením na dnech otevřených dveří a další, o kterých se určitě brzy dozvíte.

Foto: P. Fajgar

Foto JV

Na závěr bych se ráda zmínila o pečení perníčků v domově pro seniory v Malenovicích, které bylo nejen námi,ale i vedením domova pro seniory vyhodnoceno jako velmi podařené.

Cílem nebylo vydělat co nejvíce peněz, akce byla tedy bezvýdělečná, ale promíchat dvě odlišné věkové kategorie, zpříjemnit starším lidem den a naladit je na přicházející Vánoce. Překvapilo nás, jak se starší lidé aktivně zapojili do práce na pečení. Původně jsme mysleli, že budeme perníčky tvořit sami, ale oni s nadšením vykrajovali a dělali drobné práce. Byli velice milí. Pro obě skupiny, hlavně pro nás, to byla velká zkušenost, kde se nám potvrdilo pravidlo, že je důležité naučit se vzájemné toleranci a hlavně trpělivosti, což starší lidé občas vyžadují.

Uvažujeme o tom, že se do domova ještě vrátíme a podnikneme zde ještě nějakou další akci.

Zuzana Šebelová, 3.H