Strojírenská olympiáda

08.11.2018 21:15

Strojírenská olympiáda

V úterý 6. listopadu se v učebně C207 konalo školní kolo Strojírenské olympiády. Soutěžící z řad studentů oboru Strojírenství nezměřili své síly jen v teoretických znalostech, ale prozkoušely se také jejich dovednosti v CAD/CAM softwaru Autodesk Inventor. Motivací pro ty nejlepší byly kromě jedinečné možnosti ověřit své schopnosti také velmi krásné ceny v celkové hodnotě 7 000 Kč, které do soutěže věnovaly firmy Tajmac – ZPS, a.s. a Local Energies, a.s.

 

Teoretickou část olympiády tvořil test znalostí, na který byl stanoven časový limit třicet minut. Studenty čekaly otázky ze všech strojírenských předmětů, které jsou na naší škole vyučovány - technické dokumentace, technické mechaniky, provozu a stavby strojů, strojírenské technologie, kontroly a měření a v neposlední řadě samozřejmě programování CNC strojů.

Praktickou část, chceme-li ji takto nazvat, představoval dvouhodinový blok práce na počítači v programu Autodesk Inventor. V rámci ní měli žáci za úkol vytvořit 3D model součásti, jejíž výkres obdrželi v tištěné podobě. Ten měli poté také zpracovat v elektronické podobě, a to jako výstup z vytvořeného 3D modelu. A aby těch výkresů nebylo málo, čekala je ještě jedna předem vymodelovaná součást, ke které rovněž tvořili soutěžící výkres. Na dvě hodiny je to skutečně práce dost, nicméně pro většinu nebyly svěřené úkoly problémem.

Strojírenská olympiáda se konala již po několikáté a opět ukázala, že znalosti našich studentů jsou na velmi vysoké úrovni. Spolu s patnácti studenty třetího a čtvrtého ročníku oboru strojírenství, pro které je primárně určena, se letos zapojil i jeden student oboru technické lyceum. Ten si v rámci svého oboru zvolil  jako specializaci strojírenství . Zdůrazněme, že v rámci něj probíhá výuka odborných předmětů v menším měřítku než ve třídách ryze strojírenského zaměření. O to více gratulujeme Petru Sovadinovi ze 4. G za jeho krásné 4. místo! A co k tomu říká on sám?:

„Z STT máme paní Nesvadbovou, a když viděla, že se v těchto věcech pohybuju poměrně s přehledem, už minulý rok mě vyslala do Brna na soutěž s AUTOCADem a 3D tiskem. A tak mě nominovala letos sem.“

Společná fotografie všech šestnácti soutěžících.

 

Vítězem se pak stal Petr Vlk ze 4. A, který se účastnil olympiády již podruhé:

„Po loňském roce, kdy jsem se umístil na druhém místě v krajském kole, jsem trochu doufal, že tenhle rok se dostanu na první místo – což se mi naštěstí podařilo a jsem šťastný. Před písemkou jsem byl vystresovaný, protože i minulý rok to bylo složité a letošní výhra o jeden bod mě mile překvapila.

Nejvíce mi dalo zabrat vyhotovení toho výkresu se součástí, kterou jsme dělali v Inventoru. Test znalostí se oproti minulému roku moc nelišil, byly tam podobné otázky, ale bylo jiné hodnocení. Letos se neodečítaly body za špatné odpovědi.“

 

Společná fotografie soutěžících, kteří obsadili prvních pět míst. Jejich ceny jim osobně předal ředitel naší školy, pan Ing. Radomír Nedbal.

 

Všem soutěžícím gratulujeme k obrovskému kusu odvedené práce, první čtveřici blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, které se bude konat 20. listopadu na naší škole. V něm už nebudou práci soutěžících hodnotiti pouze učitelé, nýbrž v čele poroty stane technický ředitel akciové společnosti Tajmac – ZPS pan Ing. Martin Machálka.

Velké poděkování patří také všem vyučujícím odborných strojírenských předmětů, kteří v čele s Ing. Nesvadbovou vytvořili pro olympiádu veškeré podklady. Přeci jen 25 hodin práce, které přípravě věnovali, si zaslouží náš obdiv!

 

Autoři článku: Dominik Řihák a Jan Novák, 3.G
Fotografie: Ing. Renata Nesvadbová