Setkání s novináři v Holešově

20.04.2017 13:19

4.dubna 2017 proběhlo v Holešově setkání tvůrců školních časopisů. Bylo zakončením regionální soutěže, kterou první rok organizovalo Infornační centrum mládeže v Holešově za spolupráce s novináři. Součástí byl workshop s šéfredaktorem Kroměřížského deníku Lukášem Pařenicou a dalšími hosty. Akce se konala v útulném prostředí holešovského střediska pro děti a mládež. Proběhlo zde také hodnocení jednotlivých časopisů a vyhlášení těch nejlepších. Třetí cenu v kategorii středních škol převzali za náš školní časopis Baťák Hana Šilhavíková, Jan Novák a Dominik Řihák.

Co jsme se dozvěděli, co nás zaujalo:
 

Doporučení - co v časopisech zlepšit, co bývá častým nedostatkem:

* Dopředu inzerovat, na co se v dalších vydáních můžou čtenáři těšit;

* v obsahu se neohlížet jen do minulosti a shrnovat uplynulé události;

* články obohacovat "akčními" fotografiemi;

* k fotkám doplňovat popisky - čtenáři to poskytuje komplexnější informace;

* nebát se vkusné studentské recese, snažit se vtipně zaujmout;

* jako velice vhodný doplněk vždy funguje anketa - je pro čtenáře atraktivní

* inspirovat se heslem "co baví Vás, baví i spolužáky."

Obrázek: Redaktoři a Dominik

Vystoupení novinářů-profesionálů bylo přínosné a inspirující.

 

 

Zajímavosti z žurnalistiky v praxi:

* To, o čem noviny jsou, určují zejména jejich čtenáři - funguje křivka nabídky a poptávky (pokud lidé nebudou kupovat bulvární tisk, nikdo jej nebude psát; apod.).

* Čtenáře táhnou zprávy o tom, co se jich týká, co se děje v jejich okolí (největší ohlasy sklízí články typu "Problémy s parkovacími místy pro maminky s dětmi" (je to věc, která se přímo týká většiny čtenářů)).

* Paralelní existence internetových zpravodajů a tištěných novin je do budoucna poměrně palčivou otázkou.

* Přímý zisk pro redakci se pohybuje kolem 0,5 Kč (při prodejní ceně 15Kč za jeden výtisk).

Poznámky si zapisoval: Dominik Řihák