Setkání s ministryní

08.10.2015 19:32

Dne 25.září navštívila naši školu v rámci své cesty paní ministryně Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Dostali jsme příležitost krátce se s ní sejít a položit jí pár otázek.

Paní ministryně byla milá. Čekali jsme ve třídě a byli trochu nesví z nezvyklé situace. Vstoupila do dveří s celým svým komandem bodyguardů, asistentek a fotografů, zkrátka s celým doprovodem, v pozadí stál i náš pan ředitel, při své výšce nešel přehlédnout. Posadila se na první lavici a představila se. A hned se zeptala, jaké na ni máme dotazy. Chvíle rozpaků a rozproudila se debata. Zazněl i jeden z důvodů, díky kterému si vybrala právě naši školu. Chtěla by podporovat školy technického typu, zajímat se o ně, myslí si, že v minulosti byla centrem pozornosti spíše gymnázia. Ale péči podle ní zasluhují všechny typy škol.

Pak se role vyměnily a paní ministryně se ptala nás. Co byste chtěli v budoucnu dělat? Směřujete spíše na vysokou školu, nebo byste chtěli začít pracovat? Pokusila jsem se o krátký monolog. Myslím si, že většina mých spolužáků se chystá pokračovat ve studiu na vysoké škole.Chtěli by cestovat a zdokonalit se v cizích jazycích, hodně z nich zajímá práce s  počítačem. Mým snem je něco vyrábět, strojařina mě zaujala, a tak by se mi líbila práce v nějaké strojírenské firmě. Nejprve bych se chtěla porozhlédnout, se vším se seznámit a zkusit si práci u nějakého stroje, abych porozuměla té činnosti od základů, dříve než začnu s čímkoliv jiným.

Paní ministryni se mé plány moc líbily. Asi ji i překvapilo, že si dívky vybírají technické obory. Řekla, že jí samotné se líbí představa být u chodu nějaké výrobní společnosti, ale spíše na nějaké manažerské pozici. Zmínila se také o oboru, který vystudovala, je právnička. A o tom, že v dnešní době lidé v průběhu života mohou své plány měnit, pracovat na různých pozicích a současně se dále vzdělávat.

Program našich hostů byl nabitý. Vše se seběhlo poměrně rychle, než jsme se nadáli, paní ministryně už se loučila a odcházela na další schůzku. Ale já i moji spolužáci jsme nakonec byli rádi, že jsme se krátkého setkání zúčastnili, byla to pro nás další nová zkušenost.

Text: Kristýna

Fotky: https://zlinsky.denik.cz/galerie/navsteva-ministryne-kateriny-valachove-na-stredni-prumyslove-skole-ve-zline.html


V naší knihovně poskytla paní ministryně rozhovor studentskému štábu naší školní televize. Těšíme se, až rozhovor zpracují!


Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

* 15. 9. 1976    

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003-2012 pracovala u Veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí Analytického oddělení, posléze vedla Právní odbor. Deset let byla členkou Výboru Rady vlády pro lidská práva. Mezi roky 2006 a 2014 přednášela na MU v Brně. Do roku 2014 působila rok jako ředitelka Legislativního odboru Senátu PČR. Od roku 2014 je náměstkyní ministra Jiřího Dienstbiera a ředitelkou Sekce Legislativní rady vlády. Dne 17. června 2015 nahradila na postu ministra školství odvolaného Marcela Chládka. Kateřina Valachová je vdaná a má dvě děti.

https://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3638-katerina-valachova