Setkání muzikantů u stromečku

03.01.2015 18:13Zcela neformálně

Každoročně se poslední den před vánočními prázdninami setkávají muzikanti u stromečku v jídelně. Akce bývá víceméně spontánní. To znamená - neorganizuje ji vedení, vzniká tak jaksi sama. Vedle jiných, velkých programů je zcela maličká a nenápadná. Když se povede, je ale o to příjemnější, často i duši pohladí.

Celé to kdysi vzniklo jako poděkování pro paní kuchařky a administrativní pracovnice. Jestli je to jinak, ať mě pamětníci opraví! Po mnoho let byl nenápadnou duší zpívání u stromečku mezi jinými pan Miroslav Grochal. Jeho hlas se vždy krásně nesl jídelnou, přejeme mu, aby mu to stále zpívalo! Někdy se sešlo lidí více, někdy jen hrstka. Naše paní kuchařky si poděkování zaslouží zcela určitě. Jejich práce je těžká a jejich úsměvy nefalšované. O co lépe se stoluje, když talíř podává ochotná ruka,milá a veselá tvář!

 Děkujeme!

Letos byla akce ještě neformálnější než jindy.

 Bude se zpívat u stromečku? Kdo tam bude? Já to organizovat nebudu. Já zpívat nebudu. Ale podívat se přijdu. No je dobré se sejít a zahrát si, aspoň člověk uvidí, kdo hraje, ta atmosféra je dobrá. Bez Miry Grochala nezpívám. Půjdu, když půjde ona. Ale je škoda si nezahrát. Zaznívaly různé hlasy.


Hudba nakonec zvítězila. Přece se sešli! Zkusili si koledy a zazpívali. Zazněly ty nejznámější melodie a nakonec nás všechny překvapil mladý houslista Montyho čardášem. Děkujeme všem, kteří přišli, snažili se a vytvořili hezkou předvánoční chvilku u stromečku.

Paní kuchařky nakonec odměnily účinkující moučníkem.