S novým školním rokem nová óda

13.09.2015 20:49

A zase óda na vyučujícího odborných předmětů ve stavebnictví!


Jak to jen ti stavaři dělají?


ÓDA NA PANA KADLECE

Na počítač se přihlásíme,

ArchiCAD si spustíme.

Pan Kadlec se dostaví,

všechny do latě postaví,

uteče nám v přednesu,

až octneme se v chaosu.

Hodina však pokračuje,

naše snaha ochabuje,

práce se nám stále kupí,

až jsme z toho celí tupí.

Brzy nadejde chvíle,

kdy hodnotí se naše píle,

kdy velké minus dostaneme, 

když (ne)úspěšně tápeme.

Když na závěr učení,

nebudeme nadšení,

dozvíme se ještě,

co čeká nás příště.

Pak již odejít můžeme,

prohru potupně neseme.


Fil...