Připravujeme se do výběrové soutěže v ArchiCadu

05.02.2018 22:02
29. 1.2018 na naší škole proběhlo výběrové kolo v programu ArchiCad. Soutěže se mohli zúčastnit žáci třetích a čtvrtých ročníků stavebních oborů. Žáci dostali zadání: rodinný dům typu bungalov. Za nejkratší čas měli vytvořit model rodinného domu v tomto programu. Mezi ty úspěšnější řešitele se zařadili žáci z 3. L a 3.k, mezi kterými byli Vojtěch Trnečka a Michal Ent.
 
Na naše otázky odpovídali  nezávisle na sobě dva studenti:

 

Bezejmenný student číslo 1

 
Kdo vám zadával tuto práci?
Výběrové kolo organizoval pan Ing. Aleš Sedláček.
Proč jste se přihlásili?
Přihlásil jsem se, protože jsem to chtěl zkusit. 

Jak to probíhalo?

Dostali jsme přesné zadání a měli jsme třičtvrtě hodiny na svou práci. Půdorys nebyl kótovaný. Rodinný dům disponoval několika střechami, byl náročný na návrh, zejména z hlediska zastřešení. Museli jsme promyslet, čím začneme.  Všichni přihlášení by se chtěli prosadit ve svém oboru. Rád bych se něco nového naučil, pokud se vám podaří dobrý výsledek, může to možná znamenat nabídku nějaké firmy, pokus o spolupráci.

Co musíte umět před vlastní soutěží?

Abyste práci udělali, využíváte znalosti pozemního stavitelství,praxe, konstrukčních cvičení...
S programem jsme se naučili pracovat ve druhém ročníku v předmětu CAD.
 

Bezejmenný student číslo 2

 
Přihlásili se ti, kteří umí dobře pracovat s programem.
Nijak zvlášť jsem se nepřipravoval.
Úkol se mi nezdál zvlášť obtížný.
Měli jsme na to 45 minut.
Katalogový dům z internetu , kde byl jen půdorys.
Za určenou dobu jsme toho měli udělat co nejvíc, pak si pan Sedláček vybral ty nejlepší.
Nejprve jsem začal navrhovat obvodovou stěnu, pak středně nosné stěny, poté příčky, okna a dveře.
Nejtěžší asi bylo udělat střechy.
Je to dobrá zkušenost, rád bych jel do Českých Budějovic. Jede se na tři dny. Samotná soutěž tam probíhá tři hodiny.
Text byl sestaven pod mírným nátlakem studenty stavebnictví.