Pozvánka na výstavu

31.03.2016 08:57

ERNST MACH

1838-1916

pedagog
fyzik i filozof

Nejvýznamnější osobnost vědy druhé poloviny 19. století, teoretický fyzik, filozof, děkan a později i rektor německé Karl-Ferdinandovy univerzity pocházející z Moravy.

Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů. Aerodynamika nadzvukových rychlostí se neobejde bez Machova kužele, Machova úhlu a Machova čísla. Při výuce fyziky se užívá Machův vlnostroj a Machovo kyvadlo.

Machův princip, který zavedl Albert Einstein, vedl později k teorii relativity.


Výstava připomínající tohoto fyzika a filozofa, který pocházel z Moravy a část života prožil i ve Zlíně, představí nejen osobnost a práci Ernsta Macha, ale také artefakty, které tvořily běžné vybavení pracovny učence v závěru 19. století. Na výstavě si budete moci vlastníma rukama vyzkoušet některé experimenty spojené se jménem Ernsta Macha. Součástí vernisáže je také přednáška cyklu Science Café nazvaná "Víc než jen rychlost zvuku".

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 31.3. 2016 v 16:30 v budově Laboratorního centra Fakulty technologické (U15).

                                       


Více informací můžete získat na https://mach.ft.utb.cz/