Požární sport

19.10.2016 10:06

Víte, že mezi prváky jsou muži činu?

Přečtěte si, co nám o svém koníčku řekl jeden z nich.

Požární sport

Je to druh sportu, který je spojen s hasičskými jednotkami a ještě více s dobrovolnými hasiči. Požární sport spojuje atletiku s úkony hasičské práce. Pro úspěšnost v tomto sportu musíte spojit rychlost s obratností. Tento sport vznikl v roce 1937 v bývalém Sovětském svazu. Do České republiky se dostal až v roce 1967 za přispění Pavla Stokláska. Tento sport má 4 disciplíny. 2 individuální a 2 týmové.

BĚH NA 100m S PŘEKÁŽKAMI

Je to individuální disciplína.Nejprve závodník musí překonat 2 metry vysokou barieru, poté vezme ze země 2 připravené hadice v kotuli, se kterými přeběhne přes 8 metrů dlouhou kladinu, poté hadice rozhodí, spojí vzájemně mezi sebou, jedním koncem připojí k rozdělovači a na druhý konec napojí proudnici, se kterou pak proběhne cílem.

VÝSTUP DO 4. PODLAŽÍ CVIČNÉ VĚŽE

Druhá individuální disciplína je výstup do 4. podlaží cvičné věže za pomocí hákového žebříku. Závodník zahákne žebřík do prvního patra, poté vyleze a z prvního patra vytáhne žebřík, zahákneho do dalšího patra věže a tak postupuje až do 4. patra věže.

ŠTAFETA 4x100m S PŘEKÁŽKAMI

Je to týmová disciplína,
které se účastní 4členné družstvo. Závodníci překonávají různé překážky a předávají si štafetový kolík (proudnici). Poslední závodník musí na konci uhasit reálný oheň za pomocí hasicího přístroje. Pokud se nezdaří na první pokus, má závodník právo využít ještě rezervní hasicí přístroj. Poté běží do cíle, kde závod končí.

POŽÁRNÍ ÚTOK


Takzvaná královská disciplína, se nejvíce podobá operaci profesionálních hasičů při zásahu. Tým je
složen ze 7členného družstva. Na začátku závodu si družstvo položí svůj stroj na předem vytyčenou základnu (2x2 metry). Od této chvíle začíná 5 minutový odpočet na přípravu základny. Tým si v tomto limitu musí stihnout co nejlépe nachystat hadice a všechen materiál potřebný na provedení PU. Když limit vyprší, rozhodčí dá vědět, strojník nastartuje stroj a tým se jde nachystat na startovní čáru. Je odstartováno, první dva soutěžící musí
našroubovat sací koš na savici (sací hadici) a savice vzájemně spojit, mezitím si druhý konec savice  napojí strojník na stroj a jakmile je vše hotové žene vodu vpřed, kde mezitím ostatní soutěžící
spojili hadice a roztahují je směrem k terčům. Jeden za soutěžících musí ještě na samém počátku útoku našroubovat hadici na hrdlo stroje a potom pomáhá dopředu natahovat. Dalším postem je rozdělovač, kde se útok dělí na dva proudy. Tento post je velmi důležitým, jelikož slouží jako takový záchytný bod. Soutěžící na rozdělovači totiž může korigovat, jak moc poteče voda do daného proudu, či pokud vůbec do proudu voda poteče, jelikož na rozdělovači je ještě prostřední ventil, kterým se v případě nouze (pokud se vepředu nestíhá) dá vypouštět letící voda. A posledním důležitým postem je proud. Proudy jsou dva, a to levý a pravý. Na tomto postu jsou ti nejrychlejší z týmu. Tito dva pak zakončují celý útok sestřelením obou terčů z nástřikové čáry vzdálené 5 metrů od terčů. Časomíra se zastavuje až sestřelením druhého terče. Tyto terče jsou vzdáleny 90 metrů od základny. V České republice se standardně běhá na 3 hadice typu "B" a na 4 hadice typu "C" (2 na každém proudu).


V České republice jsou různé okrskové soutěže, okresní soutěže, pohárové soutěže, (tyto soutěže mohou mít svoji tradici a historii, mohou být různě upravené a obohacené překážkami či jinými zákeřnostmi). Nad těmito všemi je takzvaná extraliga. 

Autor textu a fotografií: David Holík, 1.E


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V České
republice jsou různé okrskové soutěže, okresní soutěže, pohárové soutěže, (tyto
soutěže mohou mít svoji tradici a historii, mohou být různě upravené a
obohacené překážkami či jinými zákeřnostmi). Nad těmito všemi je takzvaná
extraliga.