Přihlaste se! Studentské trenérské centrum

03.10.2016 13:26

Plakát do časopisu nám poslal pan Petr Vilímek.

Seznamte se se studenty naší školy, kteří se programu aktivně účastní.

Tento článek jsme převzali z adresy:

Program Microsoft Studentské Trenérské Centrum je program pro studenty středních škol, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povinností s cílem pomoci ostatním, ale také zajistit si lepší pozici pro další studium i konkurenceschopnost při získávání vysněného zaměstnání.

V tomto článku přinášíme rozhovor se studentem programu Microsoft STC, který je ve druhém ročníku. Jak to vidí Jaromír Tomšů?

  1. Vrať se chvíli zpátky do okamžiku, kdy ses rozhodl/a přihlásit se do STC. Jak vypadala tvoje cesta do Microsoft STC?

Poté, co jsem se rozhodl, že se přihlásím do studentského programu Microsoftu, oznámil jsem to nejprve svým rodičům. I když jsem nevěřil, že se do programu můžu dostat, hned ten večer jsem podal přihlášku prostřednictvím online formuláře. Za pár týdnů mi přišel email, že mě zvou do krajského kola v Otrokovicích. V tomto kole jsem uspěl, což jsem opravdu nečekal. Dva týdny poté jsem odjel do Prahy na celostátní kolo; už tato skutečnost pro mě byla úspěch. Na pohovor jsem se dostal jako jeden z posledních. Padla na mě velká tréma, kterou jsem ale naštěstí překonal. A tak jsem se stal součástí našeho skvělého kolektivu a ještě lepšího programu!

  1. V STC je vždy spousta zážitků. Na co v rámci STC jen tak nezapomeneš?

Určitě je to letní škola jako celek. Na to prostě nejde zapomenout - přednášky od inspirujících lidí nebo i pohodové grilování na střeše Microsoftu s výhledem na Prahu. Teambuilding a exkurze do IT firem pořádaný členy programu STC pro nás ostatní. A samozřejmě přátelství v naší České a Slovenské republice!

  1. Přijetím se jistě změnila spousta věcí. Co se ve tvém životě díky Microsoftu změnilo?

Hlavní změnou je určitě pohled na středoškolské vzdělávání, jak jsem ho osobně poznal. Střední školu mám možnost vidět nejen zevnitř jako její student, ale také zvenčí díky porovnání s ostatními členy STC, kteří jsou z jiných částí Republiky. Kromě toho jsem mohl o problematice diskutovat s lidmi v oboru. Microsoft mi nastartoval kariéru a díky němu jsem se mohl posunout dál ve svých znalostech i sebevědomí. Vidím věci z jiné stránky, než jak se nás to snaží naučit ve škole. Začal jsem se vzdělávat sám a nespoléhat pouze na to, co mi řeknou ve škole. Díky systematickému vzdělávání v Microsoftu jsem si mohl udělat certifikát Microsoft Office Specialist. Prošel jsem několika kurzy a shlédl nespočet přednášek.

  1. Microsoft Studentské Trenérské Centrum dává studentům spoustu příležitostí? Jakou příležitost či aktivitu hodnotíš jako tu nejzajímavější?

Velmi zajímavou příležitostí je stáž v Microsoftu. Nejen, že jsem pracoval v nejmodernější budově, kterou jsem kdy viděl, ale poznal jsem i kulturu nadnárodní korporace. Zjistíte například, že vzájemné vztahy mezi kolegy jsou osobnější, než jsme zvyklí; např. všichni kolegové si zde tykají. Další zajímavou příležitostí jsou určitě účast na různých konferencích, přednáškách a jiných zajímavých a užitečných akcích. Já osobně jsem byl např. na MS FESTu.

  1. 1024 GB nebo 1 TB?

Zajímavá otázka a za mě určitě 1 TB, je to rychlejší vyslovit.

Pokud Vás program Microsoft Studentské Trenérské Centrum zaujal, neváhejte se přihlásit do dalšího ročníku. Formulář najdete na adrese aka.ms/stc-cz. Registrace končí 31. října 2016.


  • utor: Tomáš Kopáček
  • Jsem studentem Informačních technologií a vášnivým prezentátorem nejen v tomto oboru. Baví mě předávat znalosti ostatním a zajímat se o aktuální technologie. Spolupracuji se spolčeností Microsoft. Zde se věnuji převážně školení a přednáškám v problematice Windows, Microsoft Office, Office 365 a dalším produktům.