Parlament mládeže

18.09.2018 12:31

V loňském školním roce dosáhli naši studenti velkých úspěchů v soutěži Evropský parlament mládeže. Byli jsme jedinou střední odbornou školou mezi gymnázii z celé republiky, která mohla vyslat svůj tým do zahraničí. Matěj Kozmík, který se na této reprezentaci školy výrazně podílel, byl zároveň vyzván, aby si rozšířil své kompetence a mohl od letošního roku pracovat jako organizátor a hodnotitel této akce. Gratulujeme.

Matěj Kozmík pro náš časopis napsal krátkou zprávu:

 

Dne 17. září 2018 se v Praze konala další z akcí Evropského parlamentu mládeže. Tato akce byla interní akcí EPM a měla za úkol zaškolit nové lidi na pozici Chairperson. Kdo je Chairperson? Chairperson (zkráceně Chair) je osoba, která hraje poměrně důležitou roli na každé konferenci. Je to osoba, která má za úkol nejprve nastudovat a připravit téma pro delegáty a následně je nejlépe zábavnou a nenásilnou formou dovést k co nejlepšímu výsledku, jak jen lze. Školení se konalo v budově University of New York in Prague, která nám poskytla dostatečná místa pro uskutečnění tohoto nádherného eventu.

 

Po oficiálním zahájení a seznámení se s kolegy jsme začali pracovat. Nejprve jsme se dozvěděli něco o typech chairů a chairingu, následně jsme se bavili o typech delegátů. Další z aktivit bylo rozfázování jednotlivých aktivit na EPM od teambuildingu, přes práci v komisích, až po frázování závěrečných rozhodnutí a řešení s delegáty. Tímto však práce chairů nekončí. Následně je potřeba tyto rezoluce přefrázovat a nechat schválit předsednictvem konference. Práce chaira poté pokračuje i na valném shromáždění, kdy usměrňuje komisi a také po konci konference, kdy píše na jednotlivé členy posudky a feedbacky.

 

Co následuje po tomto tréninku? Pro nově vyškolené lidi hlavně to, že se již nebudou moci účastnit akcí jako delegáti, jelikož si to neužijí v plné síle, ale hlavně to, že budou mít za úkol chairovat na jednoduchých akcích jako jsou EYP Days na školách po celé republice a následně na jednotlivých konferencích jako jsou Regionální výběrová konference v Ostravě a Regionální výběrová konference v Hradci Králové a jinde. Následně se budou moci účastnit jako facilitátoři na dalších akcích v Česku i v zahraničí.

 

Z mého pohledu je toto školení a kariérní růst důležitý pro lidi, které EPM baví a jsou rádi jejich členem. Zároveň to může pomoci členům EPM v dalším kariérním růstu nebo při hledání zaměstnání.

 (MK)