Parlament mládeže 2018

17.04.2018 10:16

Letos už to bylo potřetí, co jsem se zúčastnil Evropského parlamentu mládeže a po těch třech letech si uvědomuji, co to pro mě znamená. EPM není jenom studentská neziskovka, která se snaží ukázat mládeži fungování v "politice", ale je to místo, kde si člověk najde spoustu kamarádů a někdy možná i přátel. Pro mě osobně je to místo, kde můžu být opravdu sám sebou. Nemusím hledět na to, jestli se lidem líbím, nebo jestli mají zájem se se mnou bavit. Jestli jim vadí nějaké moje vlastnosti nebo naopak. Je to místo, kde se baví každý s každým. Každý s každým vychází. Na otázku: "Jsou tam také nepřátelé?" můžu odpovědět jenom tak, že ne, nejsou. Co se kamarádství týká, nejde jenom o přátelství mezi samotnými delegáty, ale také o přátelství mezi organizátory. Ti se sice tváří, že vašimi kamarády nejsou a nikdy nebudou, ale skutečnost je naprosto odlišná. Pouze na nějaké větší kamarádíčkování nemají při své práci čas. 

EPM není jenom o tom, že člověk přijede na dané místo v daný den a čas, ale i o práci, která předchází a často i  následuje. Nejprve je zvykem zúčastnit se takzvaného Dne EPM, který se koná na školách po celé ČR. Na Den EPM není potřeba žádná příprava. Odtud, pokud jste úspěšní, se můžete dostat na Regionální výběrovou konferenci, kde už je to malinko složitější. Po obdržení pozvánky máte možnost zvolit si "výbor", ve kterém budete probírat dané téma. Následně se spojíte přes různé sociální sítě s ostatními členy a obdržíte Academic preparation kit, kde je vaše téma do podrobna rozepsané. Na regionální soutěži to v mém případě byla problematika transgender a diskriminace těchto lidí, ale výběr témat bývá bohatý a každý si vybere. Když máte štěstí a daří se vám, postoupíte na Národní výběrovou konferenci, kde je postup podobný tomu na regionálkách jenom s rozdílem, že většinou před příjezdem zpracováváte prezentaci na podskupinu daného tématu. Jako třeba v mém případě to bylo Rodina a přátelé osob s mentálními poruchami.

 

Součástí přípravy na každou konferenci je příprava typického jídla pro stát, který je vám přidělen. V našem případě to byly Spojené státy americké pro region a Portugalsko pro národ. Dle mého názoru je daleko složitější projít ty haldy receptů a vybrat ten, který bude nejvhodnější pro cestu a i trvanlivostí, než samotný výzkum a příprava prezentací.

 

Co následuje po poslední zmíněné Národní výběrové konferenci? Buď vystoupení z parlamentu nebo postup na Mezinárodní konferenci a tím získání tzv. přestupného členství na rok. Pokud nezískáte členství a máte zájem zůstat v parlamentu, pak je to malinko složitější. Přechodné členství trvá rok, a pokud nijak neprokážete aktivitu, je vám odebráno.

 

Všechny aktivity na EPM se odehrávají v anglickém jazyce, takže je občas poměrně složité najíst správné výrazivo, především pro odborné záležitosti, ale po týdnu tam stráveném už je to daleko jednodušší. Dokonce, když odjíždíte z dané Session nevíte, kterým jazykem mluvit. Zda česky nebo anglicky.

 

Pokud jsou mezi čtenáři lidé, kteří mají zájem o politiku nebo chtějí nějakým způsobem pomoct při řešení problémů evropských i celosvětových, měli by určitě zkusit své štěstí. Jedinou podmínkou je znalost anglického jazyka.

Matěj Kozmík, 3.K

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skvělého úspěchu dosáhli naši žáci Jan Boček, Tomáš Zatloukal (oba 3. G), Matěk Kozmík a Erik Banič (oba 3. K), kteří reprezentovali naši školu na 20. Celostátní konferenci Evropského parlamentu mládeže v Karlových Varech. EPM je institucí, která pracuje na bázi skutečného Evropského parlamentu a touto formou se snaží popularizovat jeho aktivity mezi mladou generací.
Naši žáci byli na základě svých vystoupení a jazykových schopností vybráni, aby zastupovali Českou republiku na mezinárodních konferencích a sympóziích (viz Výsledky).
Konference se zúčastnilo 94 delegátů z celé ČR, kteří byli rozděleni do jednotlivých komisí (např. Komise životního prostředí, vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů, rybolovu, práv žen a rovnosti pohlaví, průmyslu, výzkumu a energií, zaměstnanosti a sociálních věcí apod.). Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Po práci v odborných komisí následovala obhajoba a hlasování o přijatých rezolucích na Valném shromáždění (viz Resolution booklet).
Za pozornost stojí, že naše škola byla na konferenci jedinou střední odbornou školou, všichni ostatní delegáti navštěvují gymnázia po celé republice.

Text: Mgr. Juříček

Zdroj: https://www.spszl.cz/