Olympiáda v angličtině na UTB ve Zlíně

12.12.2016 11:42

 

 

Pozvání letos přijalo celkem 16 středních škol z regionu, přičemž do finálového kola postoupili studenti z celkem 11 středních škol.  Porota sestavená ze zástupců vyučujících FHS UTB ve Zlíně, vyučujících středních škol a studentů FHS hodnotila jazykové kompetence, prezentační dovednosti, schopnost vypořádat se s daným tématem, osobní zkušenosti, originalitu tématu a v neposlední řadě i dovednosti studentů reagovat na kladené dotazy. V anglické sekci vyhrála Kamila Zahradníčková z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s tématem Get your Message Across!, v německém sekci byla nejlépe hodnocena prezentace Martina Tomkoviče z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť s názvem Zukunft des klassischen PKWs in Deutschland gefährdet. Abgase oder Blüten?

 

 

„Důležitou roli zde hrají v neposlední řadě i prezentační dovednosti studentů, způsob vystupování před publikem a grafická stránka prezentace", vysvětlila Renata Šilhánová z Ústavu moderních jazyků a literatur FHS UTB ve Zlíně.
Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/jazykova-olympiada-jiz-ve-zline-20161125.html

Svou prezentaci předvedl také Matěj Kozmík z naší školy.

Řekl nám:

Zajímám se o jazyky již několik let, ale nejvíc mě již od dětství  bavila angličtina. Z tohoto důvodu jsem se přihlásil na 6. ročník jazykové olympiády pořádané Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  Rozhodujícím kritériem pro účast v soutěži bylo sepsání anotace k prezentaci na volné téma.  Téma, které jsem si zvolil, bylo Hudba. Po obdržení rozhodnutí o přijetí přišel ten nejtěžší úkol, a to vytvoření prezentace a její předvedení v soutěži. Soutěž probíhala v pátek 25. 11. 2016 v budově rektorátu a knihovny. Soutěže se zúčastnilo 12 studentů středních škol ze Zlínského kraje.

Témata prezentací byla opravdu rozmanitá. Od osobních zážitků, přes koníčky, nové technologie až po poslední a pro mě asi nejefektnější prezentaci o správném vytvoření a přednesení prezentace. Odborná porota byla tvořena učiteli anglického jazyka středních škol, překladateli a dvěma studenty oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi Fakulty humanitních studií UTB.


Soutěž pro mě byla přínosem především v nabytých zkušenostech v konverzaci v anglickém jazyce.