Novinařina - je to dřina?

15.11.2018 20:01

Beseda s Lukášem Pařenicou - novinářem a spisovatelem

V pondělí 4. června 2018 se do naší školy přišel představit novinář Lukáš Pařenica. Beseda byla připravena pro třídu 2.G (dnes již 3.G – pozn. red.), která se díky tomu dozvěděla mnoho užitečných informací ohledně vzniku článku v novinách – kdo jej píše, kdo fotí dodatečné fotografie, kdo tiskne, kdo kontroluje chyby (nejen pravopisné) a kdo dává novinám grafickou podobu. K těmto informacím pan Pařenica připojil několik rad a tipů, jak napsat dobrý článek, protože publicistický styl je v osnovách českého jazyka ve třetím ročníku.

Málokdo z Vás si chodí pravidelně kupovat klasické tištěné noviny. Každý, kdo chce znát novinky ze svého kraje, státu či ze světa, jde na internet – nejrychlejší, nejjednodušší a nejlevnější. A i přes to, že prodej novin stále klesá, jsou k dostání všude, kam se podíváte. V současné době představuje pro nakladatelství hlavní příjem výnos z inzerce. Cena novin totiž pokryje samotné náklady na tisk. Moc lidí se nad tím nepozastavuje, ale už v pět ráno bývá denní tisk v prodeji a to dokonce i s informacemi, které se staly pár hodin před tím, než jste si noviny zakoupili. Jak je to možné? Každé noviny mají nějaký čas uzávěrky – do té doby musí být všechny články odeslány ke kontrole (zhruba 19.00). U sportovních novin se často stává, že se čeká na výsledek určitého zápasu, aby byl článek ráno úplný. Během noci se tiskne – tiskáren není mnoho, většina sídlí v Praze, Brně či Olomouci a dalších větších městech. Začít rozvážet se musí od těch novin, které čeká nejdelší cesta. 

Závěrem snad už jen dodejme, že Lukáš Pařenica ve svém volném čase noviny opouští, avšak u psaní zůstává. Pod pseudonymem Lukáš Pazdera vydal knihu s názvem Láska v Česku, která pojednává o šesti hlavních postavách ( tři páry). Každý pár zažívá jiný román a všechny tři se na konci knihy sejdou.

Panu Pařenicovi mnohokráte děkujeme za čas strávený s námi a přejeme hodně štěstí v další práci!

 

Jan Novák, 3. G