Nová učebna? NOVÁ UČEBNA!

22.02.2019 12:10

Rekonstrukce moderní třídy angličtiny 

 
Myšlenka  učit cizí jazyky jiným způsobem je na naší škole už opravdu dlouho. Celé roky se snažíme zpestřit a zpříjemnit tu povinnost učit se konverzovat, psát, biflovat slovíčka, upevňovat gramatiku... Na škole jsou moderní učebny pro výuku cizích jazyků, učebny s počítači, multifunkčními tabulemi...
 
Paní Mgr. Kadlečíková přišla s návrhem:
Měli bychom více učit angličtinu formou activity plays. Na pedagogické fakultě v Brně se mi zalíbily metody čtení a následného zpracování textu uměleckou formou. Četba klasických textů, upravených pro snadné čtení ale i původních. Scénky, tvorba koláží, úvahy, to jsou jen některé z metod. Takové aktivity se nejlépe rozvíjejí v neformálním prostředí. Se svými studenty jsem vše zkoušela v klasických třídách a setkalo se to s velkým ohlasem. 
Na každém metodickém semináři se dozvídáme o alternativních metodách. Příkladem nám mohou být severské země, kde je úroveň cizích jazyků vysoká. 
 
Zkusme změnit prostředí, Podaří se změnit přístup ke studiu? Podaří se intenzivnější výuka?
To jsou otázky, které si klademe. To jsou otázky, které stojí za odpověď.
 

Co by se ale líbilo studentům samotným? 

 
Jak by si oni představovali svou vysněnou učebnu? Uměli by si ji sami navrhnout? Co by uměli vyrobit? Kolik peněz by taková učebna stála?
 
A tady je vizualizace!
 
 
 
 
 
 
 

Co říkají autoři návrhu: 

Vše začalo, když nás naše paní učitelka Ing. arch. Zálešáková oslovila s tím, zda by někdo neměl zájem a chuť navrhnout rekonstrukci třídy pro konverzaci angličtiny. Nikdo o to nejevil moc zájem, ale i přes to se objevili stateční hoši, kteří se toho ujali. Pilně vyměřili učebnu a rozmýšleli nad různými návrhy interiéru. Společně s paní učitelkou dali dohromady nějaký architektonický návrh a později i výkresovou dokumentaci. Aby se třída odlišila od ostatních monotónních učeben, rozhodli jsme se použít například: paletové sedáky, zrcadla pro optické zvětšení prostoru a malůvky anglické tématiky na zdech. Odteď bude angličtina bavit každého studenta na naší škole, i kdyby se měl pouze kochat krásou třídy. Jsme rádi, že jsme se na něčem takovém jakožto studenti mohli podílet a že jsme dostali důvěru od vedení školy. 

Radek Turzík, Benjamin Šenkeřík, Lenka Škubalová

O dalším osudu tohoto návrhu vás budeme informovat!

Se studenty 3. K a kolegy mluvila JV