Nádoby na tříděný odpad

19.12.2018 20:32

Mnozí z Vás si již možná všimli jedné malé, nevýrazné, ale přesto velmi užitečné novinky. Řeč je o nádobách na tříděný odpad – přesněji na plast a papír. Pro některé je to zábava – házet plasty do papíru a naopak je totiž jeden z nejlepších způsobů, jak si zkrátit přestávky. Někteří nádoby vnímají jako nucení do něčeho, co dělat nechtějí. A pak tady máme ty, kteří to přivítali (a těch je – doufáme – většina). Ale proč se to objevilo ze dne na den a kdo za tím vlastně stojí?

Je to žák 2. ročníku Jaromír Podola, který nám přiblíží, co ho k zavedení nádob přivedlo, jak vše vznikalo, a představí také další plány do budoucna.

 

Jak jsi se k tomuto nápadu dostal a proč jsi přistoupil k jeho realizaci?

Jelikož je poslední měsíce téma ekologie a třídění odpadů velice populární (co se týče médií a komunikace lidí v mém okolí), rozhodl jsem se, že s tímto trendem zkusím obstát i u nás na škole. Po odevzdání návrhu panu řediteli a několika dalších poradách jsem uspěl. Poté jen stačilo obstarat nádoby s vhodnými samolepkami s vytištěným druhem sbíraného odpadu (již zmiňovaný papír a plast – pozn. red.). Nádoby mi byly poskytnuty společností EKO - KOM, a.s. z Odboru životního prostředí Zlínského kraje.

Přistoupil jsem k tomuto návrhu s nadějí, že mezi žáky rozpoutám debatu o třídění odpadu a z jejich školního prostředí se dostane tato myšlenka i do prostředí domácího či naopak. Také se snažím dokázat, že třídění odpadu je běžná součást životního stylu.

 

Nádoby mají za sebou již více jak 2 týdny zkušebního provozu. Jak za tuto dobu fungují v praxi? Jak bys zhodnotil jejich efektivitu?

Jako první úspěch považuji už to, že zde jsou. Za což, jak jsem již zmínil, patří poděkování panu řediteli. Vypadá to, že žáci nádoby na tříděný odpad bez problémů přijmuli. Během uplynulých dvou týdnů jsem pozoroval a zapisoval vytíženost nádob a výsledky nejsou vůbec špatné. I přes to se zde malý problém vyskytl – paní uklízečky, které koše vynášejí, zjistily, že se v nádobách nevyskytuje vždy to, co by se v nich nacházet mělo. Mám takový dojem, že někteří žáci si z nádob dělají srandu. Tito lidé si, podle mého názoru, dělají srandu sami ze sebe a neuvědomují si, že netřídí jen pro sebe, ale také pro své budoucí potomky. Žijeme zde my, měli bychom chránit životní prostředí. Zkráceně – takový přístup bych od žáka, který se dostal na průmyslovou školu, nečekal.

 

Jaké máš s tímto projektem plány do budoucna? Vzkázal bys něco čtenářům?

Myšlenka, která vás možná napadne je, že dvě nádoby nestačí. Přeci nepůjdu přes celou školu s jedním mikrotenovým sáčkem. S tímto tvrzením naprosto souhlasím. Po konzultaci s panem ředitelem, která proběhne v následujících dnech, je možné, že nádob bude po škole rozmístěno mnohem více. V případě zájmu lze do zkušebního „provozu“ zařadit i nádoby na plechovky. Začátky jsou vždy nejhorší, proto se čeká ochota právě od žáků. Další nádoby budou rozmístěny tam, kde se shlukuje mnoho lidí v době přestávek. Nádoby budou pravděpodobně postupem času vylepšené – z papírových se stanou kovové. I jejich obsluha bude pro personál jednodušší. Pro čtenáře mám prosbu – nepolevujte v třídění odpadu a pokud vám to okolnosti dovolí, roztřiďte odpad do určených nádob. Jen tak můžeme zajistit efektivní třídění. Všem, kteří doposud třídíte, upřímně děkuji a doufám, že nás bude na škole jen přibývat!

 

Jaromírovi děkujeme za rozhovor, přiblížení situace ohledně nádob na třídění odpadu a za nápad takových rozměrů. Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se na nové nádoby.