OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠEHO STUDENTA

04.05.2015 20:18

Můj první milion

Můj první milion

To je název letos už osmého ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, kterou pořádalo Technologické inovační centrum Zlín, a to ve spolupráci s řadou partnerů. Z patnácti vybraných se druhého kola hodnocení zúčastnilo jedenáct středoškolských týmů ze Zlínského kraje. V tomto kole obsadil žák třídy 4. G Michal Řihák druhé místo. My jsme s ním vedli krátký rozhovor a zjistili více informací o této soutěži i prezentaci jeho úspěšného podnikatelského záměru s názvem HSJ trains.


Co tě k přihlášení do této soutěže vedlo?

Do soutěže bych se nepřihlásil, kdyby mne k tomu nedovedla paní Vítková. To ona nám v hodině ekonomiky dala za úkol vypracovat vlastní podnikatelský záměr.

Jak soutěž probíhala?

Ve středoškolské kategorii je celý průběh soutěže rozdělen do tří částí. Ta první obnáší odeslání podnikatelského záměru do Technologického inovačního centra, a to pomocí e-mailu.

Ve druhé byl každý ze soutěžících pozvaný na prezentaci svého záměru. To znamenalo přijít ve stanovený čas do 23. budovy areálu Svit s připravenou prezentací aplikace PowerPoint. Čtvrt hodiny mluvit o svém nápadu (a jak by bylo krásné, kdyby všechno vyšlo). A potom odpovídat na spoustu dotazů poroty. Já jsem tedy pobyl před porotci asi 50 minut (i když dle původních instrukcí měla stačit půlhodina) - někteří ze soutěžících se totiž do druhého kola nedostavili.

Závěrem a zlatým hřebem celé soutěže je pak slavnostní vyhlášení vítězů. To byl společenský večer, jehož moderováním byl pověřen Ondřej Carda (svého času působil v Rádiu Čas).

Co přesně obsahuje tvůj podnikatelský záměr s názvem HSJ trains?

Jde o zřízení společnosti, která by zákazníkům nabízela služby železničního dopravce. Takovou záležitost zná v současnosti veřejnost v podání Radima Jančury (ten stojí v čele společnosti RegioJet) nebo Leoše Novotného (jenž je hlavou společnosti Leo Express).

Samotná myšlenka soukromého dopravce by znamenala opisování od zmíněných pánů. Já se ale snažím poukázat na potenciál, který může vězet ve spojení Zlína s Brnem (dálnice až do Otrokovic je sice pěkná, ale nekonečně mnoho automobilů se na brněnská parkoviště stejně nevejde). Další řadu výhod nabízí dnešní moderní vlakové soupravy (mám na mysli třeba zlatou střední cestu mezi filozofiemi, které razí soukromí dopravci v sestavování svých souprav - já vidím největší budoucnost v netrakčních "push-pullech"). A věřme nebo ne, ale Siemens, což je neustále obrovský pojem mezi evropskými konstruktéry železničních vozidel, ve svých studiích uvádí, že při obsazení soupravy 150 cestujícími lze cenu jízdenky stlačit na 20 korun za stokilometrovou cestu mezi Zlínem a Brnem (kterýžto úsek bude možné po rekonstrukcích na infrastruktuře urazit za necelou hodinu).

Pojmem "(netrakční) push-pull souprava / jednotka" se na železnici myslí taková, která je sestavena z řídicího vozu (nemá motor, ale strojvedoucí z něj může vlak ovládat), vložených vozů (které lze dle libosti přidávat a odebírat) a samostatné lokomotivy (na níž má strojvedoucí stanoviště pro jízdu opačným směrem).

Železniční infrastrukturou se rozumí hlavně koleje, zařízení na trati.

Co tě přivedlo k nápadu vymyslet HSJ trains?

Název vznikl u nás doma. Písmena H, S a J zkracují názvy stanic na našem modelovém kolejišti (Hohendorf, Sonnenthal a Jetelín). Slovo "trains" (z angličtiny) je, myslím, známé - "vlaky".

A na zbytek jsme přišli s tátou. Společným rodinným koníčkem je totiž veřejná doprava, zvláště ta železniční.

Jaké byly hlavní ceny soutěže?

Na hlavní ceny v soutěži dosáhla paní (1. místo v kategorii veřejnosti), která se zabývá malováním obrazů a psaním pohádek (příběhů). Pro ni byl přichystán finanční obnos (přes 30 tisíc korun), dále získala prostor k inzerci na internetu nebo poukázky na poradenské služby v oblasti financí.

Ale myslím si, že i mé druhé místo mezi středoškoláky bylo odměněno nanejvýš štědře. Získal jsem 10 tisíc korun, poukázku k využití poradenský služeb nebo pozvánku do kurzu, který se má zabývat etikou v podnikání.

Kde a jak dlouho soutěž probíhala, kdo tě doprovázel?

První kolo běželo od listopadu 2014 do konce ledna 2015. O jarních prázdninách byl vyhrazen jeden den pro prezentace druhého kola soutěže. A vyhlášení výsledků proběhlo během jednoho večera na začátku dubna.

Na slavnostním vyhlášení vítězů mi doprovod zajišťovaly paní třídní učitelka Dírerová a paní učitelka Vítková. K nim se nakonec ještě přidal můj táta. Všem třem patří mnohonásobné díky, protože se mohli věnovat své práci (které mají jistě přehršel), přece však ztratili večer se mnou.


Jaké jsou tvé dojmy ze soutěže? Bereš ji jako užitečnou zkušenost?

Nejprve jsem se k soutěži podnikatelských záměrů s moc velkým elánem nestavěl. Potom jsem byl celkem rád, že mne porota hned nevyhodila. A nakonec jsem nadšený, že mě k účasti paní Vítková "dokopala".

Zkušenost určitě užitečná. Vždyť jsem akorát mluvil o tom, co mě baví. Akorát nesmím zapomenout, že sebechvála smrdí!

Co bys chtěl ostatním studentům doporučit?

Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. A za zkoušku nic nedáte!

Budeš se svým podnikatelským záměrem nějakým způsobem pokračovat (směrem k realizaci), nebo jej s koncem této soutěže bereš jako uzavřenou věc?

Vzhledem k tomu, že mne porotci přijali velmi vstřícně, vezmu jejich doporučení na vědomí. A tak se během léta pokusím upravit záměr, abych zjistil, zda je možné vyjet s přímými vlaky do Brna už v dohledné době. S největší pravděpodobností zaměníme elektrickou trakci za nezávislou... Věřím, že existuje způsob, který by umožnil vynechat současné zbytečné čekání v Břeclavi.

Co plánuješ do budoucna, až úspěšně odmaturuješ?

Následujících pět let bych chtěl strávit studiem na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zajímá mne obor Elektronická a elektrotechnická zařízení v dopravě.

Michala Řiháka se ptala redaktorka Kristýna Černíková. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A o své pocity ze soutěže se s námi podělila paní ing. Marie Vítková

Atmosféra v sále byla neuvěřitelná.  Michal všechny přítomné doslova okouzlil. Když při vyhlašování výsledků v kategorii Nejlepší podnikatelský záměr zaznělo jméno Michal Řihák, v sále se ozval bouřlivý potlesk. Hlasitě aplaudovovali všichni, ale tleskali hlavně podnikatelé a sponzoři, kteří se již dříve s jeho podnikatelskými záměry seznámili. 

Následovala tisková konference, na které Michal vysvětlil svůj projekt také všem ostatním účastníkům. Michal vystupoval skromně. Jeho erudovaný, vyspělý a fundovaný projev nadchl všechny přítomné. Byli udiveni hloubkou znalostí, jeho zájmem a časem, který problematice věnuje, protože v jeho případě se nejedná o zálibu chvilkovou. Určitě vše využije při svém dalším studiu.  

Moderátor večera připustil, že  na realizaci projektu by byly potřeba miliony peněz, ale že doufá, že ho Michal bude realizovat jako náš příští ministr dopravy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A od nás všech:

Milý Michale, všichni ti přejeme hodně zdaru u maturity, v dalším studiu i v osobním životě. Jsme rádi, že jsme se ve škole mohli setkat s tak schopným studentem.