Literární květen ve Zlíně

25.05.2016 12:22

Víte, že ve Zlíně se koná nejenom festival filmů pro děti?

Návštěvníci divadla znají každoroční Setkávání herců, režisérů, umělců, milovníků prken, která znamenají svět.

Ale i čtenáři si na jaře ve Zlíně přijdou na své.

Slyšeli jste o Literárním jaru?

Foto JV

Úvod festivalu byl lahůdkou pro lingvisty.To odpoledne jsme se v malém sálku v knihovně ve Zlíně sešli téměř všichni. My, vaši češtináři. A bylo nás pět. Vlastně šest. Bez ohledu na své literární záliby a libůstky se shodneme ve svém obdivu  k práci tohoto muže.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské. K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy.

V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. 28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Den předtím obdržel z rukou ministra kultury Státní cenu za překladatelské dílo. V roce 2015 získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za překlad kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny.[1]

Wikipedie

 

Pan Martin Hilský představil svůj překlad Hamleta. A opravdu jsme se nenudili. Přednášel člověk, který má dar, osobní kouzlo, to, čemu se říká charizma.

A s jakým zápalem mluví o své práci. Nikoho nenechá na pochybách o tom, že tomu rozumí, ví, o čem mluví, a miluje to.

Hamleta ukazuje z nových úhlů pohledu. Připomene vám věci, nad kterými už jste se kdysi zamysleli a dodá nové podněty.

Uvědomili jste si, že Hamlet má vlastně dva začátky?

Že je to svým způsobem detektivka, protože Hamlet pátrá po vrahovi svého otce?

Víte, že kompozice díla je jasná a v jejím středu je bod, kolem kterého se vše odvíjí?

Že dílo smrtí začíná a smrtí končí?

Všimli jste si, že součástí této slavné tragedie jsou i prvky komické a postavy komické? 

Pro podpis si přišel i pan inženýr Zikmund, zlínská žijící legenda.

Přednášku doplnila hudba v podání žáků a paní učilelky  základní umělecké školy.

Následovala autogramiáda a raut.

Odcházeli jsme povzneseni nad běžné starosti, spokojeni a okouzleni zajímavou osobností.

 

Sonet 146

William Shakespeare

Ubohá duše, v hříšném těle vězíš,
tělesné pudy se v něm vzpurně sváří,
proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele,
tvůj zevnějšek však nádherou jen září?
K čemu ten lesk, když zajde v krátké době?
Proč pouhá schránka má tě tolik stát?
Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě?
Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát?
Hleď z nouze těla udělat svou ctnost,
čím ono schází, v tom zkus najít lék,
pozemskou bídu vyměň za věčnost,
bohatá uvnitř, chudá navenek.
Ze Smrti žij, co ze života žije,
smrt Smrti navždy smrtelnost z nás smyje.

 

Zážitky se vám pokusila zprostředkovat: JV