Lingvistická olympiáda

16.12.2014 13:19

Foto: Martin Dlabaja  

1.Kdy se konala lingvistická olympiáda, kdo ji pořádá a jaká je struktura této soutěže?

2. Pro koho je určena?

Školní kolo olympiády se konalo 12. 12. 2014. Do soutěže se naše škola
zapojila podruhé, soutěž existuje již tři roky.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je každoroční soutěž v řešení
lingvisticky orientovaných úloh pro studenty středních škol. Nejúspěšnější
řešitelé jsou pozváni na soustředění, kde se vybere reprezentační tým. Ten
potom bude soutěžit na IOL, Mezinárodní lingvistické olympiádě, jež se v roce
2014/15 koná v Bulharsku.

V loňském roce se konalo finálové kolo v Manchesteru a český tým si vedl
velmi dobře. Náš reprezentant Matyáš Medek získal zlatou medaili.

Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak
fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V
úlohách se tak můžete setkat s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou
chetitštinou či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích. Popisované
jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou v nich
obsažené.

V rámci lingvistiky se úlohy ČLO týkají různých subdisciplín, včetně
komputační a formální lingvistiky, fonetiky a fonologie. Obecně pak svým
zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky,
zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů.

ČLO je vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity
Karlovy v Praze a dále Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

3.Byl tam nějaký neobvyklý úkol? Jaké úkoly by nás tam čekaly?

Neobvyklé úkoly byly všechny , myslím si, že studenti jsou hodně překvapeni
ve chvíli, kdy dostanou zadání. Ti, kteří se soutěže účastnili loni, už se na
ni těšili, protože byli více informovaní. Ti, co se jí účastnili letos poprvé,
byli spokojeni a někteří říkali, že se na další ročník připraví. Bohužel úkoly
nelze zveřejňovat n a internetu, protože jsou majetkem jednotlivých autorů. Ale
kdo by měl zájem, může přijít do kabinetu A 308 a já mu je ráda ukážu.

4. Není zbytečné pořádat školní kolo takové soutěže na škole technického typu?

Není, částečná odpověď zazněla již v prvním odstavci. Naopak si myslím, že
na technické škole má tato soutěž své místo. Vyžaduje opravdu dobrou logiku,
schopnost vidět souvislosti, analogii a i jiné vědecké metody, které pomohou
vyřešit daný úkol.

5. Co může technik získat, když se zajímá o lingvistiku?

Jazyk je dorozumívací prostředek ve všech oborech. I technik potřebuje
sdělit svému okolí, že na něčem pracuje, že něco objevil. A zvolat "Heuréka".
Dnes už je navíc i vědecky podloženo, že jazykem mluvíme i ve vnitřní řeči. I
myšlenky, které probíhají v našem mozku, formulujeme do jazyka. Pokud nám chybí
slovní zásoba, chybí nám i nástroj pro myšlení.

6. Je vůbec nutné učit se češtinu? Česky umíme od dětství.

No tak s touto otázkou bojuji celou svou učitelskou kariéru. Proč se učit
česky? No proto, že čeština je plná pravidel jako každý jiný jazyk. A když je
neznáme, tak klidně napíšeme, že " k vánocům sem dostal nové liže" a vůbec nám
nevadí, že v té větě máme tři chyby. S češtinou nedělají cavyky ani reportéři,
konferenciéři, v poslední době ani politici.  Já přesto budu konzervativnější
a budu si užívat krásnou češtinu, např. pana Čapka. Ne že bych ji používala v každodenním
styku, ale když si ji mohu přečíst, je to pro mě balzám na duši. Dnes hodně
mladých lidí poslouchá Tomáše Kluse. Ve svých písních dokáže spojit hovorovou
češtinu se slangem, anglikanismy, někdy i vulgarismy, ale texty mají náboj.
Jeho čeština je nesmírně bohatá, i přestože je velmi mladý. A tak pokračuje v
tradici úžasných českých písničkářů, jako jsou Jiří Suchý, Jiří Grossman, Karel
Kryl a další. A že ho poslouchají mladí lidé, znamená, že i jim se líbí pěkná a
zajímavá čeština. A proto musíme číst dobré knihy, poslouchat kvalitní
rozhlasové stanice, dívat se na dobré filmy, abychom obohacovali svou slovní
zásobu. Nemám nic proti tomu, když někdo ve spěchu napíše sms zprávu ve stylu
"PLS, DNT B L8" nebo ILU2. Ale jen opravdu ve chvíli, kdy nemám čas. Jinak
raději používám celá slova i věty. Občas se hodně musím divit krásným anglickým
slovům v české podobě. Poslední dobou mě zaujal název šop = obchod. A to
znamená, že čeština je jazyk živý, který se vyvíjí, není uzavřený změnám, ale
má svá pravidla. A pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. A proto si myslím,
že ještě stále budu mít svou práci učitelky češtiny.

Na naše otázky odpovídala: Mgr. Ivona Stuchlíková