Krátký postřeh z praxí

17.06.2018 22:48

Krátký postřeh z praxí

Poslední dva týdny v závěru května by se daly označit za nejkontrastnější v rámci celého školního roku. Proč? Zatímco se čtvrtina našich studentů „potila“ u maturit, zbylí žáci (až na třídy 1. G a 1. H) si užívali pohodový režim praxí v externích firmách. Pro mě, jakožto studenta 2. ročníku oboru technické lyceum se zvoleným zaměřením strojírenství, znamenaly čtrnáct dní strávených ve školních dílnách. Pro zbytek studentů téměř nezáživná rutina běžného školního dne, pro mě (stejně jako pro mé spolužáky) po dvou letech studia první možnost si v rámci školy vyzkoušet manuální práci. Ano, skutečně poprvé – toť velký neduh našeho prestižního oboru.

Zpočátku jsme nasadili poměrně volné tempo – pod vedením pana Samsona jsme začínali s pilníky a kousky plechu, ze kterých měly po ohnutí vzniknout malé krabičky. Došlo ale i na zajímavější činnosti – s panem Ťopkem jsme vyzkoušeli základy strojního obrábění, pan Drga nám představil svářečské práce. Bylo velmi poutavé vyzkoušet si to, o čem jsme si zatím v hodinách jen teoreticky povídali. Je-li řeč o teorii, i na tu během praxí došlo. Ovšem na trochu jinou – tři dny jsme věnovali exkurzím. Jako první nás provedli výrobou v kovárně VIVA, zavítali jsme ale i do akademických kruhů - na Technologickou fakultu Univerzity Tomáše Bati. Třetí exkurze byla poměrně off-topicová vzhledem k našemu zaměření, avšak neméně zajímavá: navštívili jsme zlínský Filmový uzel, ve kterém se aktuálně vystavuje i sbírka obrazů nejznámějších českých velikánů.

 

Budete-li dobře hledat, na Technologické fakultě UTB Zlín najdete i malou uzavřenou místnost, která je specializovanou laboratoři pro měření drsnosti povrchů. V ní právě posloucháme výklad pana docenta, který nám předvádí diagnostiku povrchu součástek na vozy BMW. Cena tohoto měřicího přístroje, jehož obsluhu jsme si vyzkoušeli, se pohybuje kolem 5 milionů korun. Foto: Ing. Zdeněk Drga

----------------------------------------------

 

Vraťme se ale zpátky do školy – nelze opomenout p. Drgu mladšího, který věnoval svůj čas, aby nám předvedl zajímavosti z podoboru kontroly a měření. Viděl někdo z Vás někdy například Charpyho kladivo? Pokud ne, nezbývá než doufat, že se někdy budete moci podívat do laboratoře D004. V samotném závěru praxí byl pomyslnou třešničkou na dortu celodenní blok s panem Bartončíkem, kdy jsme si vyzkoušeli ruční kování. Ti zručnější z nás si v rámci něj stihli vyrobit i vlastní nůž.

 

 

 

Ke konci této malé reportáže mi dovolte za celou 2. G mnohokrát poděkovat všem vyučujícím, kteří nad námi po dobu praxí drželi ochrannou ruku. Skláním se před jejich trpělivostí, se kterou vždy jednali, přestože naše výkony v dílnách byly někdy doslova tragikomické… 

Dominik Řihák, 2. G