Hlásí se na naši školu

03.12.2015 14:49

Nedávno proběhly na naší škole dny otevřených dveří. Přinášíme vám rozhovor s jedním z návštěvníků, Dominikem Řihákem.

Chodí do devátého ročníku na Základní školu Komenského II ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží. Přišel se k nám podívat, aby se ujistil, že jeho rozhodnutí bylo správné.


Jak ses dozvěděl o dni otevřených dveří?

Průběžně sleduji stránky školy. Navíc máme u nás ve škole nástěnku s informacemi o středních školách, na které byly vyvěšeny termíny dnů otevřených dveří na všech školách.

Proč právě naše průmyslovka? Věděl jsi o ní dřív? Je to tvá jediná volba, nebo uvažuješ i o jiných školách?

Sem, na průmyslovku, chodil i můj bratr Michal Řihák. Takže jsem o škole věděl už v době, kdy jsem chodil do páté třídy (bratr tehdy nastoupil do 1. G na Technické lyceum). To ale tehdy pro mě bylo celkem nepodstatné. V tehdejší době, ještě ve vzdálených snech, jsem chtěl jít na Střední průmyslovou školu Edvarda Beneše a Obchodní akademii Břeclav a poté nastoupit k Českým drahám do zácviku na strojvedoucího. Během pobytu na druhém stupni základní školy jsem se tak nějak víc spřátelil s krásami matematiky, fyziky a chemie a dá se říct, že mě "učení" konečně začalo bavit, nicméně vize břeclavské průmyslovky stále trvala. V sedmé třídě jsem se dostal k zapsanému spolku Kroměřížská dráha. Tam jsem se ve volném čase začal aktivně zapojovat do činností, které se týkají mého hlavního koníčku - železnice. A ačkoliv se může zdát, že se tato oblast zájmů studia nijak netýká, také ovlivnila moji volbu střední školy. Zjistil jsem, jak to na dráze opravdu funguje a po konzultaci s lidmi "z oboru" jsem dospěl k názoru, že jít rovnou na strojvedoucího je hloupost. V roce 2014, kdy jsem byl v osmé třídě, nám byl učiteli na základní škole nabídnut "technický kroužek", který probíhal na SPŠ Zlín pod vedením paní Nesvadbové. Práce s CAD systémy, obsluha laseru a 3D tiskárny byly věci, které mě nadchly a opravdu bavily. To a slova chvály na školu, které jsem od bratra slýchával a slyším dodnes, měla za následek, že jsem se jednoznačně rozhodl pro průmyslovku ve Zlíně. A nad Břeclaví dnes už vůbec neuvažuji.

O naší škole jsi tedy věděl... Pomohl Ti ještě nějak den otevřených dveří?

Určitě ano. Utvrdil jsem se v tom, že je to škola, která opravdu má co nabídnout, a že se zde opravdu něco naučím. Rozhovory s příjemnými učiteli byly už jen jakousi třešinkou na dortu mého přesvědčení.

A co Tě na dni otevřených dveří zaujalo nejvíce?

Vzhledem k tomu, že fyzika mě ve škole baví asi nejvíce, tak to byla ukázka několika jednoduchých, ale velmi působivých experimentů ve fyzikální laboratoři v podání pana Graji.

Na které střední školy si tedy podáš přihlášky?

Jak už jsem předtím zmiňoval, jednoznačně budu volit zlínskou průmyslovku, na kterou si podám obě dvě možné přihlášky.

Pro jaké obory ses rozhodl? Proč?

 Volba oboru pro mne byla trochu oříškem. Původně jsem chtěl jít na elektrotechnický obor. Nakonec si ale budu podávat přihlášku na technické lyceum. V tomto směru mě ovlivnil již několikrát zmiňovaný brácha, který nyní studuje na vysoké škole v Pardubicích na Dopravní fakultě Jana Pernera. Se znalostmi nabytými při studiu technického lycea si s přehledem vystačí a v zásadě se za tři měsíce studia na vysoké škole nedozvěděl nic moc nového. Což nemůže říci o studentech z jiných středních škol, kteří se s ním v Pardubicích sešli. Druhou přihlášku si budu podávat na strojírenské zaměření Počítačová grafika. V této volbě mě ovlivnila paní Nesvadbová, která mi prostřednictvím kroužku ukázala část z toho, co se v tomto oboru naučím. A ta část se mi už tehdy velice líbila.

Milý Dominiku, děkujeme za rozhovor a těšíme se na shledanou !