DiscoverEU

16.10.2019 20:21

Discover EU (1. díl): aneb jak (bez)platně procestovat Evropu  

            Všude kolem nás se objevuje cestování – v několika různých podobách. Ať už vám kamarádi vypráví, kde všude byli, nebo třeba sledujete YouTube, na kterém je cestování moderní hlavně ve formě vlogů. V dnešním světě je obrovská výhoda, že je cestování dostupné – můžeme cestovat kamkoliv. Jedna z dalších pozitiv je určitě důraz, který se na cestování klade – jako příklad můžeme uvažovat zavedení 75% slevy jízdného v ČR pro studenty a seniory a pokračovat bychom mohli hned u našich jihovýchodních sousedů, kteří mají pro studenty, cestující vlakem, jízdné úplně zadarmo.

            Nejvíce se člověk naučí, když zažije a vidí na vlastní oči – myšlenka, kterou bychom měli podporovat a využívat ji – při studiu je nejvíc možností k cestování, protože máme mnoho volného času (kdo ten pocit nemá, zeptejte se rodičů, kolik ho mají oni). A tuto myšlenku podporujeme my a podporuje nás v ní i Evropská unie. O co se jedná?

            DiscoverEU vám umožňuje cestovat po celé Evropě především po železnici a poznávat její obyvatele, historii, kulturu, přírodu a jejich města. Jedná se o soutěž pro studenty starší osmnácti let, kteří chtějí poznávat a zajímají se – mimo jiné je to skvělá forma zkoušky samostatnosti a sebedůvěry.

            Každý rok probíhají dvě soutěžní kola, do kterých se můžete přihlásit. Pokud vás tyto informace zaujaly, narodili jste se v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 a máte chuť se zapojit, již za chvíli se budete moci přihlásit na webových stránkách www.europa.eu/youth/discovereu_cs. Nic se neplatí, žádné znalosti mít nepotřebujete – ty získáte až na cestách.

Jan Novák, 4. G

             https://znconsulting.com/wp-content/uploads/2017/10/EPP-interrail.jpg