DEN EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE

08.10.2015 22:07

European Youth Parliament Day

(Den Evropského parlamentu mládeže)

Dne 8. října 2015 se na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky uskutečnila akce s názvem European Youth Parliament Day, česky Den Evropského parlamentu mládeže, které se zúčastnilo i několik žáků SPŠ Zlín. Cílem této akce bylo přimět žáky středních škol diskutovat na témata, která se týkají dnešního světa. Aby tak učinili, vybrali si, o kterém tématu by chtěli diskutovat. Po rozdělení do skupin žáci diskutovali na témata:

 Liberty - Racism, xenofobia (Svoboda - racismus, xenofobie), Environment - Food leftovers (Životní prostředí - zbytky jídla, které jsou lidmi vyhazovány) a Employment - Pensioners and modern technologies (Zaměstnání - důchodci a moderní technologie)


Žáci diskutující o tématu Liberty - Racism, xenofobia probírali, zda se dá nějakým způsobem zbavit racismu a xenofobie v oblasti Evropské unie. Dále diskutovali o tom, zda je potřeba poučovat žáky základních a středních škol o této problematice, a pokud by se tak učinilo, jestli to také nebude výuka k racismu a ne proti.


Foto: https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A110722_174427_zahranicni_ipl&foto=IPL3ca3a4_profimedia_0096830324.jpg


Žáci diskutující na téma Evironment - Food leftovers se zaobírali jak využít zbytky jídla, které jsou vyhazovány jak v domácnostech, tak v restaucích a jídelnách. Probírali také význam tzv. Food banks, které zajišťují potraviny například pro lidi bez domova. Do těchto potravinových bank přispívají například firmy, které mají potraviny, u nichž hrozí, že by mohly projít a firmy je museli zlikvidovat na své náklady, proto je pro ně výhodnější toto jídlo poskytnout těmto organizacím.


Žáci, kteří se zařadili do skupiny poslední, polemizovali na téma Employment - Pensioners and modern technologies zjišťovali, jakými způsoby by bylo možno zaměstnat lidi v důchodovém věku, kteří jsou schopni pracovat, ve firmách, ve kterých je v současné době požadavkem základní počítačová gramotnost. Dále se zaobírali problémem zařazení osob důchodového věku do současné společnosti.


Diskuse byla zajímavá jak nabídkou témat, tak jazykovou formou. Celá konverzace neprobíhala v českém jazyce, ale v jazyce anglickém. 

Dnešní akci hodnotím velmi kladně, protože byla přínosná v oblasti jazyka, a navíc zapojila mládež do současných problémů a donutila je přemýšlet o jejich řešení.

Text: Matěj Kozmík, 1.K