Belgie- z historie spolupráce

10.11.2017 12:09

 

 

SLAVÍME!

Letos slavíme 20. výročí spolupráce s partnerskou školou v Izegemu.

A přinášíme další článek o této výměně.

Jako první jsme zpovídali žáky, kteří si letos prošli první částí pobytu, kdy přijeli Belgičané do Zlína a okolí. Slíbené pokračování článku na téma výměnných pobytů je tady a věnovali jsme je jedné z nejdůležitějších postav této akce. Výměnné pobyty nejsou žádnou novinkou. Pan učitel Zdeněk Juříček zařizoval už první výměnný pobyt s Izegemem v roce 1998 a nechyběl u žádného z nich. Dvacet let není málo - je to tradice. Jak vše začínalo? Dozvíte se v rozsáhlém rozhovoru! 

 

Tradice výměnných pobytů je tu už 20 let. Jaká myšlenka byla v počátcích? A proč vlastně zrovna belgický Izegem?

Izegem je partnerské město Zlína. V květnu 1998 přijela na zlínský magistrát delegace z Izegemu a kromě jiného přivezla nabídku tehdejšího ředitele VTI na spolupráci s některou ze zlínských středních škol. Zástupce magistrátu se obrátil na naši školu (protože jsme stejného zaměření) a my jsme nabídku přijali.

Zmínil jste se, že jste byl zapojen do prvního ročníku výměnných pobytů. Zajišťoval jste už tehdy organizaci? Jak to tehdy vypadalo?

Nejprve jsem kontaktoval ředitele VTI a posléze jsme s jedním z belgických učitelů, který dostal výměny na starosti, domlouvali podrobnosti naší první návštěvy v Izegemu. Ta se uskutečnila již v září 1998, následně belgičtí studenti a učitelé přijeli do Zlína v únoru 1999. Od dalšího školního roku se pořadí vzájemných návštěv obrátilo - v září přijíždějí Belgičani do Zlína a v dubnu my odjíždíme do Izegemu.

V dnešní době emailů a Facebooku už je, dalo by se říci, jedno, zda komunikujete někým, kdo bydlí ve Zlíně, nebo s někým, kdo bydlí v Belgii. V počátcích kolem roku 2000 to ale určitě nebylo tak jednoduché, přestože jisté možnosti samozřejmě byly. Jak tedy probíhala v počátcích domluva na dálku?

Přestože se to může zdát hodně dávno, již tenkrát jsme komunikovali pomocí e-mailů.

Přesuneme-li se do současnosti - v čem spočívá vlastně Vaše práce při přípravě výměnných pobytů? Co vše je třeba dopředu zařídit? Případně, kdo je Vám s přípravou nápomocný?

Jak dlouho Vám přípravy zaberou? Dá se říci, že sotva skončí jedno pásmo pobytů, začínáte připravovat další?

Jak již bylo řečeno, vzájemné výměnné pobyty mají již ustálený scénář. Jsme domluveni, že každoročně se do výměny zapojí kolem 40 studentů.  Hlavním úkolem je tedy předat informace o možnosti zapojit se do výměny žákům i rodičům a vybrat odpovídající počet zájemců. Dalším krokem je příprava programu pro návštěvu Belgičanů. To vše musí být zajištěno do konce školního roku. Po prázdninách, před příjezdem Belgičanů, se vše jenom doladí. Po jejich návštěvě je relativně delší období klidu. Vše nanovo začíná někdy v únoru, kdy se musí zajistit naše návštěva Izegemu (konzultace programu, vybírání peněz, zajištění autobusu a pojištění atd.).

Příprava a zajištění programu je týmová práce, podílí se na tom celá řada mých kolegů. Někdo přispívá více, někdo méně, ale společně tvoříme něco, co trvá již 20 let a rozšiřuje obzory a možnosti našich žáků.

Za ta léta, kdy jste součástí pobytů, máte jistě spoustu zážitků, poznal jste spoustu nových lidí. Na co nejraději vzpomínáte? Nebo je tu něco, díky čemu si každý rok řeknete "Podařila se nám dobrá věc, kvůli tomuhle to stálo za to!"?

Partnerství s belgickými učiteli přerostlo v přátelství a naše vzájemné návštěvy nebývají tak formální, jak tomu bylo v úplných počátcích. Po tolika letech je těžké vybrat nějaký nejsilnější zážitek. návštěv žáci obou škol poznají partnerskou zemi i život v rodinách, komunikují v cizím jazyce, tráví spolu volný čas. Přesto  emocionální náboj mívají loučení ve Zlíně a zejména potom v Izegemu, která vždy doprovázejí dlouhá objetí i slzy nejenom žáků, ale i jejich rodičů. To vše dohromady nás přesvědčuje o tom, že organizace výměnných pobytů má smysl.

 

Otázky kladli a za jejich vzorné zodpovězení panu Juříčkovi děkují Jan Novák a Dominik Řihák. 
 
Foto: archiv JV